NASZ ZESPÓŁ

Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego składa się ze stałych pracowników oraz grupy kilkudziesięciu współpracowników - psychologów zatrudnionych w różnych placówkach na terenie całej Polski.

Prezes Zarządu Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.  - dr Aleksandra Jaworowska  

 

Dział Merytoryczny

   prof. Anna Matczak – kierownik Działu Merytorycznego
Od początku kariery naukowej związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Od 1994 r związana dodatkowo z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Pracowni Testów Psychologicznych od 1996 r.; jest członkiem zarządu Pracowni. Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, inteligencją, inteligencją emocjonalną, kompetencjami interpersonalnymi oraz diagnozą intelektu.
a.matczak@practest.com.pl
                                                
  Iwona Bac
Ukończyła psychologię kliniczną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Wydziale Polonistyki UW. W Pracowni Testów Psychologicznych od 2013 roku. Wcześniej pracowała w międzynarodowych firmach konsultingowych, w działach rekrutacji i rozwoju, korzystając jako praktyk z szeregu narzędzi służących ocenie kompetencji. Jej zainteresowania to neuropsychologia i psychologia poznawcza. Zajmuje się także testami przeznaczonymi do badania kompetencji menedżerskich.
i.bac@practest.com.pl
 
       
   Urszula Brzezińska
Absolwentka SWPS w Warszawie, psycholog i starszy specjalista ds testów. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia PTP bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
 
       
   Diana Fecenec
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w Pracowni Testów Psychologicznych rozpoczęła w 1994 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu. Przez kilka lat prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje zainteresowania zawodowe - psychometrię i psychologię rozwojową łączy w pracy nad tworzeniem i adaptowaniem testów, przeznaczonych m. in. do badania dzieci. Interesuje się także problematyką samooceny i osobowości.
d.fecenec@practest.com.pl
 
       
   dr Aleksandra Jaworowska
Tytuł doktora nauk psychologicznych uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez lata prowadziła działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. W Pracowni Testów Psychologicznych zatrudniona od początków jej istnienia, a od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychometrią i diagnozą psychologiczną.
a.jaworowska@practest.com.pl
 
       
  Joanna Niedziela
Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także absolwentką dwuletnich studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej, które ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jej zainteresowania skupiają się wokół psychologii różnic indywidualnych, psychologii stresu i diagnozy inteligencji. Poza tworzeniem i adaptowaniem narzędzi, zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów. W Pracowni Testów Psychologicznych pracuje od 2017 roku.
j.niedziela@practest.com.pl
 
       
   dr Maria Rafalak-Matysiak
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki uzyskała na Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy stara się łączyć umiejętności analityczne z nowoczesnymi metodami psychometrii. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół praktycznych zastosowań IRT, oraz testów służących do pomiaru inteligencji. Posiada certyfikaty BPS Certificates of Occupational Test Use Level A & Level B. W Pracowni od 2011 r.
m.rafalak@practest.com.pl
 
       

   Joanna Stańczak  
Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2009 roku była zatrudniona w Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, gdzie zajmowała się także działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną. Prowadziła też zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z Pracownią Testów Psychologicznych związana od 1990 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu Pracowni. Obszar zainteresowania zawodowego to przede wszystkim neuropsychologia oraz psychometria. Zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów psychologicznych.
j.stanczak@practest.com.pl
 
       
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Poprzez pracę naukowo-dydaktyczną związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. W Pracowni od 2013 roku; jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje psychologię osobowości i kliniczną, a także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych.
e.wroclawska@practest.com.pl
 
       
Wujcik Radosław  

dr Radosław Wujcik
Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół neuropsychologii, diagnozy psychologicznej, psychometrii, metodologii i statystyki. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prowadzi badania dotyczące zastosowania zaawansowanych modeli pomiarowych w diagnozie psychologicznej i psychiatrycznej.
r.wujcik@practest.com.pl

       
  Agata Ziółek (d. Maj)
Ukończyła Psychologię w specjalizacji Psychologii Klinicznej i Psychologii Osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a część studiów odbyła na Uniwersytecie w Leuven w Belgii. W psychologii najbardziej interesuje ją rozwój zaburzeń osobowości u dzieci i młodzieży, kształtowanie się relacji i więzi. Prowadzi także zajęcia dla dzieci czerpiąc z pedagogiki Marii Montessori.
a.ziolek@practest.com.pl
 

 

Dział handlowy

Redakcja

Marketing

Księgowość

Biuro

Secondary menu

płatności obsługuje payu