Dla studentów i doktorantów

ZAKUP TESTÓW PAPIEROWYCH

UWAGA! W związku z epidemią i utrudnieniami w otrzymaniu z uczelni upoważnień do nabycia arkuszy testowych, sprzedaż studentom tych arkuszy będzie prowadzona również na podstawie maila otrzymanego od promotora (z własnego adresu z domeną uczelni). Promotor może przesłać zbiorcze zapotrzebowanie dla studentów. Powinno być w nim imię i nazwisko studenta, adres e-mail studenta, nazwa testu (skrót) oraz liczba zamawianych arkuszy. Promotor powinien podpisać się imieniem i nazwiskiem, podać nazwę uczelni i nazwę wydziału. Jeśli promotor nie dysponuje adresem e-mail z domeną uczelni, upoważnienie winno być potwierdzone rónież przez Dziekanat. Upoważnienie należy przesłać bezpośredno do Działu Handlowego na adres testshop@practest.com.pl 

 • Studenci i Doktoranci mogą kupić wyłącznie arkusze - podręczniki i klucze powinny być dostępne w uczelnianej bibliotece lub laboratorium technik diagnostycznych (doktoranci - absolwenci magisterskich studiów psychologicznych mogą oczywiscie kupować testy na zasadach ogólnych obowiązujących psychologów).
 • Studenci i Doktoranci mogą kupić dowolną liczbę arkuszy - nie trzeba kierować się liczbą sztuk w komplecie.
 • Studenci otrzymują 15% zniżki na zakup arkuszy (Doktoranci płaca pełną kwotę).
 • Studenci i Doktoranci nie mogą kupować arkuszy przez księgarnię internetową. Studenci i doktoranci wysyłają upoważnienia do zakupu drogą mailową (testshop [at] practest.com.pl), pocztą lub faxem (22 841 29 12). Można też kupić arkusze testowe w Księgarni Symptomy, ul. Belwederska 6 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-18. Należy przyjśc z upoważnieniem, testy są w ciągłej sprzedaży.


ZAKUP TESTÓW NA PLATFORMIE EPSILON

UWAGA! W związku z epidemią i utrudnieniami w otrzymaniu z uczelni upoważnień do nabycia jednostek badawczych, sprzedaż studentom testów na Platformie Epsilon będzie prowadzona również na podstawie maila otrzymanego od promotora. Promotor może przesłać zbiorcze zapotrzebowanie dla studentów. Powinno być w nim imię i nazwisko studenta, adres e-mail studenta, nazwa testu (skrót) oraz liczba zamawianych jednostek. Promotor powinien podpisać się imieniem i nazwiskiem, podać nazwę uczelni i nazwę wydziału.

Jeśli jednostki na Platformie nabywane są indywidualnie przez studenta, a nie przez uczelnię, każdy student musi dostarczyć nam indywidualnie podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach. 

 • Studenci i Doktoranci mogą kupić wyłącznie licencje badawcze (bez raportu) na platformie Epsilon.
 • Studenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz pracownicy naukowi uczelni otrzymują licencje w specjalnej cenie, która jest niższa od ceny katalogowej (Zobacz)
 • Aby otrzymać dostęp do badań online na platformie Epsilon, Student lub Doktorant musi podpisać Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (plik do pobrania niżej). Dwa podpisane papierowe egzemplarze umowy należy przesłać pocztą tradycyjną do Pracowni. Nie akceptujemy skanów!
 • Studenci i Doktoranci nie mogą kupować licencji przez księgarnię internetową. Studenci i Doktoranci składają zamówienia drogą mailową (testshop [at] practest.com.pl) pocztą lub faxem (22 841 29 12).

Studentów i Doktorantów (niepsychologów) prosimy o składanie zamówień na druku upoważnienia (plik do pobrania niżej). Dokument należy dokładnie wypełnić (prosimy szczególnie zwrócić uwagę na podanie danych kontaktowych – telefonu i adresu email oraz wybór opcji płatności i wysyłki), koniecznie musi się na nim znaleźć poświadczony przez sekretariat/dziekanat podpis promotora (psychologa lub inną osobę mającą uprawnienia do zakupu danych testów) oraz pieczęć uczelni.

Jeżeli uczelnia wymaga składania zamówień na własnym formularzu, musi on zawierać wszystkie pozycje, które znajdują się na upoważnieniu, opracowanym przez Pracownię (obowiązkowo dane kontaktowe – telefon i adres email oraz informacje o płatności i wysyłce).

Dane do przelewu-przedpłaty wysyłamy e-mailem.

W związku ze zmianą od 1.01.2020r. przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów informujemy, że chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed rozpoczęciem zakupu. Nie mamy możliwości wpisania NIPu na paragon, w związku z tym po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości otrzymania do niego faktury. Dotyczy to także zamówień wysyłkowych.

Dodatkowych informacji na temat składania i realizacji zamówień udziela Dział Handlowy Pracowni Testów Psychologicznych PTP – Księgarnia Symptomy:

 • tel.: 22 841 37 65
 • fax: 22 841 29 12
 • mail: testshop [at] practest.com.pl

Dodatkowych informacji na temat testów psychologicznych udziela Dział Merytoryczny Pracowni Testów Psychologicznych PTP:

 • tel./fax: 22 841 02 37
 • mail: pracownia [at] practest.com.pl


Pobierz plik: Upoważnienie dla studentów

Pobierz plik: Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych na Platformie Epsilon

Secondary menu

płatności obsługuje payu