Epsilon

Platforma Epsilon jest rozwiązaniem przeznaczonym do prowadzania badań komputerowych wybranymi testami z oferty Pracowni.


Platformę Epsilon instaluje się na komputerze z systemem operacyjnym Windows, korzystając z linka na stronie (http://epsilon.practest.com.pl). Po zainstalowaniu aplikacji należy ją uruchomić i założyć nowe konto użytkownika, wykorzystując kod otrzymany przy pierwszym zakupie wybranego produktu Epsilon.

Platforma nie wymaga opłaty instalacyjnej czy stanowiskowej. Jedyne koszty jakie ponosi klient to koszty jednostek, pozwalających na przeprowadzenie badań. Dostęp do platformy nie jest ograniczony w czasie. Epsilon można uruchamiać na wielu komputerach i prowadzić badania jednocześnie na nieograniczonej liczbie stanowisk.


Epsilon pozwala zarówno na przeprowadzanie badań komputerowych, jak i na obliczanie wyników z badania przeprowadzonego wersją papier-ołówek.

W obu przypadkach platforma obliczy wyniki surowe i przeliczone, a następnie wygeneruje pełny raport z badania, zawierający dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników. Raporty mogą być zapisywane na dysku komputera w postaci plików pdf i drukowane.


Platforma Epsilon pozwoli na:  

 • Korzystanie z narzędzi dobrze znanych z oferty Pracowni;
 • Budowanie bazy osób badanych;
 • Wygodne przeprowadzanie badań komputerowych;
 • Generowanie raportów z przeprowadzonych badań;
 • Eksport danych liczbowych w formacie .csv;

Z uwagi na różne potrzeby użytkowników korzystających z platformy Epsilon, przewidziano możliwość zakupu dwóch rodzajów jednostek:

 • Jednostki badaniowe – możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania pełnego raportu (wyniki surowe, wyniki przeliczone, interpretacje wyników);
 • Jednostki badawcze (bez raportu) – możliwość przeprowadzenia badania i otrzymania wyników surowych oraz przeliczonych. Jednostki badawcze są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji


Pierwszym krokiem jest wprowadzenie osoby badanej do bazy danych. Badani mogą być rejestrowani przy użyciu imienia i nazwiska, lub anonimowo (z przypisanym identyfikatorem). Następnie należy powiązać badanie wybranym testem z osobą badaną.     

            Badanie nie musi być przeprowadzone od razu. Psycholog wcześniej może dodać wielu badanych, przypisać do nich badania, natomiast same badania mogą odbyć się innego dnia, w innym miejscu na innym komputerze. Takie rozwiązanie pozwala na wygodne zaplanowanie pracy. 


Platforma generuje obszerne raporty, w których znajdują się:

 • Informacje o czasie jaki badany potrzebował na wykonanie całego testu;
 • Informacje o czasie odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe;
 • Arkusz odpowiedzi osoby badanej;
 • Wyniki surowe;
 • Wyniki przeliczone; 
 • Automatycznie generowane interpretacje uzyskanych wyników, które użytkownik może w dowolny sposób modyfikować.

Raporty mogą być edytowane przez użytkownika, zapisywane na dysku komputera w postaci plików pdf i drukowane.  

Secondary menu

płatności obsługuje payu