Epsilon

Platforma Epsilon jest rozwiązaniem przeznaczonym do prowadzania badań komputerowych wybranymi testami z oferty Pracowni.  

Metoda ta pozwala na:

 • dostęp do znanych i sprawdzonych narzędzi z oferty Pracowni Testów Psychologicznych,
 • wygodne przeprowadzanie badań komputerowych,
 • budowanie bazy osób badanych,
 • generowanie raportów z przeprowadzonych badań,
 • eksport danych liczbowych w formacie .csv,
 • prowadzenie jednego konto dla organizacji (każdy użytkownik ma swój login i hasło, ale korzystają z jednej puli środków),
 • swobodne dysponowanie budżetem dzięki rozwiązaniu portfelowemu.

Platforma Epsilon nie zakłada możliwości włączenia dodatkowych pytań, instrukcji czy „metryczki demograficznej”. Nie istnieje także opcja wdrożenia na Platformę Epsilon testów spoza oferty PTP.

Tworzenie we własnym zakresie wersji komputerowej testów z naszej oferty lub wdrażanie ich na inną platformę nie jest dozwolone. Więcej.Platformę Epsilon instaluje się na komputerze z systemem operacyjnym Windows, korzystając z linka na stronie (http://epsilon.practest.com.pl). Po zainstalowaniu aplikacji należy ją uruchomić i założyć nowe konto użytkownika, wykorzystując kod otrzymany przy pierwszym zakupie wybranego produktu Epsilon.

Platforma nie wymaga opłaty instalacyjnej czy stanowiskowej. Jedyne koszty jakie ponosi klient to koszty jednostek, pozwalających na przeprowadzenie badań. Dostęp do platformy nie jest ograniczony w czasie. Epsilon można uruchamiać na wielu komputerach i prowadzić badania jednocześnie na nieograniczonej liczbie stanowisk.


Przeprowadzenie badania testem psychologicznym na komputerowej Platformie Epsilon jest nadzwyczaj proste.

 

Epslon e 3 kropkach

Po pierwsze należy wprowadzić dane osoby badanej do bazy danych. Badani mogą być rejestrowani przy użyciu imienia i nazwiska, nie ma jednak przeszkód, aby zamiast podawania danych osobowych, użyć identyfikatora przypisanego do danej osoby badanej (dowolnego ciągu znaków alfanumerycznych, pozwalająca osobie przeprowadzającej badanie na zidentyfikowane badanego). Ponadto należy wprowadzić do bazy wiek i płeć osoby badanej. Nie ma możliwości zbierania danych od anonimowych osób (czyli bez wiedzy osoby badającej, kto wypełnia test).

Następnie należy powiązać badania wybranym testem z osobą badaną z bazy danych. Badanie nie musi być przeprowadzone od razu. Osoba prowadząca badanie może wcześniej dodać do bazy dane wszystkich badanych oraz przypisać do nich badania, natomiast same badania mogą odbyć się innego dnia, w innym miejscu i na innym komputerze. Takie rozwiązanie pozwala na wygodne zaplanowanie pracy.   

Samo badanie można przeprowadzić na 3 różne sposoby:

 • badanie komputerowe w obecności psychologa,
 • badanie komputerowe na odległość,
 • badanie tradycyjną metodą papier-ołówek, z późniejszym wprowadzanie wyników z badań na platformę.

 

BADANIE KOMPUTEROWE NA ODLEGŁOŚĆ

W przypadku, gdy jedyną możliwością przeprowadzenia badania jest badanie zdalnie, badanie powinno być wykonywane z nadzorem nad osobą badaną (np. przez Skype). Przydatne informacje.

Aby badany mógł wziąć udział w badaniu na odległość przez Platformę Epsilon, musi mieć zainstalowaną aplikację (nie ma możliwości zrobienia badania przez przeglądarkę). Następnie osoba przeprowadzająca badanie, wysyła osobie badanej  kod badania wygenerowany na platformie. Wysłane kody nie mają terminu ważności.

Osoba badana nie otrzymuje automatycznej informacji zwrotnej, tak więc wyniki i raporty są dostępne wyłącznie  dla osoby przeprowadzającej badanie.

 

belka badania a wyniki

W przypadku każdego testu dostępnego na platformie Epsilon można zakupić albo jednostki badaniowe albo jednostki wprowadzania wyników:

 • jednostki badaniowe pozwalają na przeprowadzanie badań komputerowych,
 • jednostki wprowadzania wyników umożliwiają wprowadzenie wyników z badania przeprowadzonego wersją papier-ołówek.

W obu przypadkach Platforma Epsilon automatycznie obliczy wyniki surowe i przeliczone, a następnie wygeneruje pełny raport z badania, zawierający dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników (opcja interpretacji słownych nie dotyczy MMPI-2). Raporty mogą być zapisywane na dysku komputera w postaci plików pdf oraz wydrukowane.


belka uczelnie

Z uwagi na różne potrzeby użytkowników, poza jednostkami badaniowymi, umożliwiającymi  przeprowadzenia badania i otrzymania pełnego raportu (wyniki surowe, wyniki przeliczone, interpretacje wyników), udostępniamy także jednostki badawcze (bez raportu), umożliwiające przeprowadzenie badania i otrzymanie wyników surowych oraz przeliczonych.

Jednostki badawcze są udostępniane wyłącznie uczelniom i ich pracownikom, studentom i doktorantom prowadzącym badania naukowe, którzy mogą je zakupić w specjalnej cenie.
Informacje dotyczące zakupu przez uczelnie.

Na platformie Epsilon udostępnianej dla studentów i uczelni wyższych są dwa rodzaje użytkowników: z uprawnieniami administratora oraz bez takich uprawnień. Pozwala to na przydzielanie konkretnego zasobu środków nowym użytkownikom, aby uniemożliwić nadmierne wykorzystanie puli środków zakupionej przez  uczelnię.

UWAGA! Nawet w przypadku badań naukowych, nie ma możliwości zbierania danych od anonimowych osób (czyli bez wiedzy osoby badającej, kto wypełnia test). Platforma nie umożliwia wysyłania linku do badań nieznanym odbiorcom, ani zamieszczania badania w formie linku na stronie www. 

Secondary menu

płatności obsługuje payu