logo
logo

Formularze do badania online
osób przybyłych z Ukrainy

W celu ułatwienia psychologom i innym specjalistom badanie osób przybyłych z Ukrainy, które nie posługują się językiem polskim, stworzyliśmy stronę internetową z formularzami do badania online obcojęzycznymi wersjami testów. 

Do systemu zostały zaimplementowane następujące narzędzia*: 

 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS (ukraińskojęzyczne)
 • Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2: BSCI-Y, BAI-Y, BDI-Y, BANI-Y, BDBI-Y (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)
 • Inwentarz Depresji Becka BDI-II (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)
 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2 (ukraińskojęzyczne)
 • Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów CUIDA (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)
 • Test Kompetencji Rodzicielskich TKR (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)

*Z końcem czerwca 2023 r. skończyliśmy bezpłatne udostępnianie formularzy NEO-FFI w języku ukraińskim (zgodnie z umową z właścicielem praw do tego testu). Test NEO-FFI w języku ukraińskim można zakupić w postaci e-jednostek na platformie Epsilon.

Kwestionariusze wraz z instrukcjami są przetłumaczone na język ukraiński i rosyjski (w niektórych wypadkach tylko na ukraiński), i zaimplementowane do stworzonego systemu, co pozwala na łatwe przeprowadzenie badania komputerowego osoby przybyłej z Ukrainy. Osoba badana wypełnia formularz w obecności specjalisty przeprowadzającego badanie (nie ma możliwości wykonywania badania na odległość). Następnie system oblicza wyniki i generuje podstawowy raport w języku polskim (bez interpretacji) przeznaczony dla osoby prowadzącej badanie.

Znajdujące się w tym systemie ukraińsko- i rosyjskojęzyczne wersje testów są przez nas udostępniane bezpłatnie do odwołania. Także nasi zagraniczni partnerzy zrezygnowali z pobierania za nie opłat licencyjnych.

Aby uzyskać dostęp do formularzy trzeba posiadać uprawnienia do stosowania danego testu, zgodnie z zasadami udostępniania testów opracowanego przez PTP.   

Zamówienie dotyczące dostępu do formularzy konkretnych testów należy przesłać na adres testshop@practest.com.pl 

W zamówieniu należy podać:

 • dane zamawiającego (imię i nazwisko oraz e-mail osoby uprawnionej do posługiwania się testami, adres i nazwa firmy),
 • informacje o uprawnieniach do stosowania danego testu, 
 • wyszczególnienie metod, do których chce się uzyskać dostęp (należy podać rodzaj arkusza, jeśli w teście są różne), 
 • sprecyzowanie w jakiej wersji językowej mają być formularze (zgodnie w wyszczególnieniem powyżej),
 • liczbę badań planowanych danym testem.

Osoby, które nie udokumentowały wcześniej swoich uprawnień (np. przy poprzednich zamówieniach) muszą do zamówienia dołączyć skany odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do stosowania danych testów (w przypadku psychologów jest to dyplom magisterskich studiów psychologicznych, w przypadku innych specjalistów dyplom ukończenia studiów i certyfikaty ukończenia odpowiednich szkoleń).

Zachęcamy wszystkich psychologów i innych uprawnionych specjalistów zajmujących się diagnozą osób przybyłych z Ukrainy do skorzystania z opracowanych przez nas formularzy do badania online obcojęzycznymi wersjami testów.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙