WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana. Renormalizacja 2004

Autor:
David Wechsler
Autorzy podręcznika i standaryzacji:
Jerzy Brzeziński, Marek Gaul, Elżbieta Hornowska, Aleksandra Jaworowska, Andrzej Machowski, Marzenna Zakrzewska
Wiek:
Młodzież powyżej 16 lat,dorośli.
Procedura:
Badanie indywidualne; przeciętnie 60 - 90 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Drugie wydanie podręcznika (2011)

Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Opis: WAIS-R(PL) składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr). Wyniki surowe w poszczególnych testach zamienia się na wyniki przeliczone (dla każdej grupy wieku jest oddzielna tabela przeliczeniowa), a następnie oblicza się ilorazy inteligencji w Skalach Słownej, Bezsłownej i Pełnej oraz w czynnikach: Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna, PamięćOdporność na Dystraktory.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna skal (Słownej, Bezsłownej i Pełnej), wyników czynnikowych oraz ośmiu testów (niższa - testu Układanki), a także umiarkowanie wysoka stabilność bezwzględna dwóch testów (Powtarzanie Cyfr, Symbole Cyfr).

Trafność: wyniki korelują istotnie z wynikami innych testów uznawanych za miarę czynnika "g" (TMS Plus, RFFT) i rozumowania abstrakcyjnego (WCST). Wzrastają też ze wzrostem poziomu wykształcenia. Uzyskane dane przemawiają za tym, że Skala Bezsłowana mierzy raczej inteligencję płynną, natomiast Skala Słowna - skrystalizowaną. Podręcznik zawiera też korelacje między wynikami WAIS-R(PL) a dwoma zmiennymi osobowościowymi - lękiem i sposobem radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Normy: dla osób w wieku od 16 do 79 lat (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu.

Niniejsze wydanie Skali Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych - WAIS-R(PL). Oparte jest ono na wynikach badań renormalizacyjnych przeprowadzonych w latach 2003/2004.

Nowe wydanie:

  • Zawiera aktualne normy dla osób w wieku 16 - 79 lat.
  • Zawiera normy dla trzech wyników czynnikowych (Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna oraz Pamięć i Odporność na Dystraktory).
  • Zawiera zmodyfikowany sposób zamiany wyników surowych w testach na wyniki przeliczone (tabele zamiany dla każdej grupy wieku oddzielnie).
  • Ma częściowo zmienione zadania oraz klucze do oceny odpowiedzi w testach: Wiadomości, Słownik, Rozumienie, Podobieństwa.
  • Ma zmienioną kolejność zadań w kilku testach - zadania uporządkowane są według aktualnego stopnia trudności.


W związku z powyższym, zmianie uległy następujące elementy zestawu testowego do WAIS-R(PL):

  • Podręcznik
  • Arkusze odpowiedzi
  • Książeczka zawierająca obrazki do testu Braki w Obrazkach i wzory do testu Klocki (UWAGA! zadania są te same, zmieniła się jedynie ich kolejność.)
  • Karta z wydrukowanymi hasłami Słownika
  • Pozostałe elementy zestawu testowego nie uległy żadnym zmianom.
Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
1 895.13zł
2 282.79zł
-
2 282.79zł
1 571.37zł
1 932.79zł
23%
1 932.79zł

267.91zł
281.31zł
5%
281.31zł
55.85zł
68.69zł
23%
68.69zł
167.59zł
206.13zł
23%
206.13zł
30.04zł
36.95zł
23%
36.95zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu