TRS-S, TRS-Z Test Rozumienia Słów – Wersja Standard i Wersja dla Zaawansowanych

Autor testu:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Autorki podręcznika:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Katarzyna Martowska
Wiek:
Dorośli, młodzież
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: 12-15 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Praktyczny test pozwalający na szybkie uzyskanie ogólnej orientacji, co do poziomu inteligencji skrystalizowanej. Stanowi znakomite uzupełnienie testów inteligencji płynnej, takich jak Test Matryc Ravena czy Neutralny Kulturowo Test „g” Cattella.

Wersja TRS-S, łatwiejsza – przeznaczona dla populacji ogólnej, wersja TRS-Z, trudniejsza – przeznaczona dla osób o ponadprzeciętnym poziomie intelektualnym

Opis: Test przeznaczony jest do pomiaru zasobu słownikowego, który może być traktowany, jako wskaźnik zdolności werbalnych i inteligencji ogólnej. Zadania mają charakter zamknięty i polegają na wskazywaniu synonimów podanych słów-bodźców. W wersji S test składa się z 32 zadań, a w wersji Z – z 30 zadań.

Rzetelność: Wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej oraz stabilności dla obu wersji testu.

Trafność: O trafności obu wersji testu świadczą korelacje z wynikami testów inteligencji płynnej oraz z wynikami testów mierzących zdolności werbalne. W przypadku wersji Z stwierdzono także korelacje z innymi miarami inteligencji skrystalizowanej i zainteresowaniami językowymi oraz wzrastanie wyników z wiekiem i poziomem wykształcenia.

Normy: Normy stenowe; do TRS-S opracowane dla osób w wieku 20-60 lat, do TRS-Z osobno dla trzech grup badanych: licealistów, studentów i osób z wyższym wykształceniem

Zastosowanie: Wyniki testu są dobrą miarą zdolności werbalnych reprezentujących inteligencję skrystalizowaną. Zdolności te stanowią istotny wyznacznik funkcjonowania w dziedzinach wymagających dobrego operowania materiałem werbalnym i sprawnego porozumiewania się językowego z innymi. Tak więc test może znaleźć zastosowanie zwłaszcza w poradnictwie szkolnym i zawodowym oraz jako narzędzie o charakterze selekcyjnym, użyteczne przy prognozowaniu efektywności zawodowej pracowników i oceny ich rozwojowego potencjału.

Materiały:

  • Komplet pełny (podręcznik, 25 arkuszy TRS-S, 25 arkuszy TRS-Z, klucz TRS-S, klucz TRS-Z)
  • Komplet TRS-S (podręcznik, 25 arkuszy TRS-S, klucz TRS-S)
  • Komplet TRS-Z (podręcznik, 25 arkuszy TRS-Z, klucz TRS-Z)
  • Podręcznik
  • Arkusze testowe TRS-S (25 egz.)
  • Arkusze testowe TRS-Z (25 egz.)
  • Klucz TRS-S
  • Klucz TRS-Z
Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
263.35zł
292.07zł
-
292.07zł
220.09zł
238.87zł
-
238.87zł
220.09zł
238.87zł
-
238.87zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
16.80zł
20.66zł
23%
20.66zł
16.80zł
20.66zł
23%
20.66zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu