TRE - Test Rozumienia Emocji

Autorki:
Anna Matczak i Joanna Piekarska
Wiek:
Dorośli i młodzież od 15 roku życia.
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; czas badania: około 25 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Test przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną. Na test składa się łącznie 30 zadań, pogrupowanych w pięć części (podtestów), obejmujących po 6 zadań o charakterze zamkniętym, opartych na materiale werbalnym. Rezultaty ujmowane są pod postacią jednego wyniku łącznego, określanego na podstawie liczby poprawnie wykonanych zadań.

Rzetelność: Satysfakcjonujące wskaźniki zgodności wewnętrznej oraz stabilności bezwzględnej.

Trafność: O trafności TRE świadczą między innymi jego korelacje z innymi miarami inteligencji emocjonalnej, zarówno testowymi, jak kwestionariuszowymi, oraz z testami zdolności społecznych, a także zgodne z oczekiwaniami związki wyników z niektórymi cechami temperamentu, zachowaniami matek doświadczanymi w okresie wczesnoszkolnym, wskaźnikami dobrostanu i dobrego przystosowania oraz różnice międzypłciowe i związane z kierunkiem studiów.

Normy: Normy stenowe opracowane dla trzech grup wieku: 15 – 18 lat, 19 – 25 lat oraz 26 lat i więcej, osobno dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: Ze względu na wysoką rzetelność TRE może być wykorzystywany zarówno w badaniach naukowych, jak i do diagnozy indywidualnej. Można go polecić do celów badań dotyczących inteligencji emocjonalnej – jej natury, źródeł, roli w funkcjonowaniu człowieka. Natomiast stosowany do celów diagnozy indywidualnej może okazać się przydatny w poradnictwie rodzinnym – w pracy z rodzicami lub terapii par małżeńskich, a także stać się użytecznym narzędziem uwzględnianym w doradztwie zawodowym dla uczniów, studentów i osób dorosłych, przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia czy zawodu. TRE może być również wykorzystywany w selekcji i rekrutacji pracowników. Wysokie wyniki w TRE mogą wskazywać na predyspozycje do pracy wymagającej kontaktów z innymi ludźmi. Z kolei wyniki niskie mogą sygnalizować trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym i potrzebę oddziaływań treningowych.

Materiały:
Komplet (Podręcznik, 10 zeszytów testowych, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
● Podręcznik
● Zeszyty testowe (10 egz.)
● Arkusze odpowiedzi (25egz.)
● Klucz

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Szkolenie ze stosowania i interpretacji testu TRE odbywa się w ramach szkolenia: IE – Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych.

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu TRE niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia IE – Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.


Oprócz wersji papier-ołówek test TRE dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z  wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

 

 

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-TRE wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
287.78zł
317.36zł
-
317.36zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
46.23zł
56.86zł
23%
56.86zł
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
9.92zł
12.20zł
23%
12.20zł
2.65zł
3.26zł
23%
3.26zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu