TMZ - Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych

Polska standaryzacja:
Aleksandra Jaworowska (2017)
Wiek:
Młodzież i dorośli ponadprzeciętnie inteligentni
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; czas ograniczony - 5 minut na Serię I i 30 minut na Serię II
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Testy Matryc Ravena służą do oceny zdolności edukcyjnych rozumianych jako zdolności uzyskiwania nowego wglądu, dostrzegania sensu w chaosie, wychodzenia poza dostarczone informacje. Zdolności te są względnie niezależne od doświadczenia. Pojęcie zdolności edukcyjnych jest bliskie pojęciu inteligencji płynnej w koncepcji Cattella. TMZ przeznaczony jest dla osób ponadprzeciętnie zdolnych.

Opis: TMZ składa się z dwóch serii zadań: I - ćwiczeniowa, zawiera 12 zadań; II - test właściwy, 36 zadań. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Rzetelność: Współczynniki zgodności wskazują na bardzo wysoką rzetelność wyników Serii II TMZ, w pełni uzasadniając możliwość ich wykorzystywania w diagnozie indywidualnej. Otrzymane współczynniki rzetelności połówkowej są zbliżone lub nawet wyższe niż te, które są cytowane w podręczniku oryginalnym. Stabilność wyników osób dorosłych jest bardzo wysoka, natomiast niska dla uczniów. Być może niska stabilność wyników uczniów jest związana ze sposobem badania. Badanie TMZ można powtarzać w stosunkowo krótkim odstępie czasu bez obawy, że wyniki ulegną poprawie na skutek nabywania wprawy i uczenia się.

Trafność: Inteligencja płynna, tak jak mierzy ją TMZ, wykazuje silniejsze związki z wynikami testów wymagających rozumowania abstrakcyjnego i/lub operujących na materiale figuralnym, natomiast słabiej wiąże się z testami odwołującymi się do wiedzy społecznej (Zachowania) lub zdolności werbalnych (Nowe słowa, Synonimy). Można uznać, że jest to rezultat potwierdzający trafność TMZ. Zauważono istotny związek między inteligencją mierzoną TMZ a osiągnięciami edukacyjnymi.

Normy: Opracowano oddzielnie normy dla uczniów klas III szkół średnich i oddzielnie dla dorosłych. Normy opracowano łącznie dla obu płci oraz obu poziomów wykształcenia łącznie. Zróżnicowano je natomiast ze względu na wiek, tworząc trzy grupy zgodnie z wynikami analiz.

Dane normalizacyjne przedstawione w najnowszym podręczniku (2017) pochodzą z badań przeprowadzonych w okresie październik 2015 – styczeń 2016 roku. Objęto nimi próby pochodzące z dwóch populacji:

  • uczniów klas III szkół średnich,
  • osób dorosłych w wieku 20–67 lat mających wykształcenie co najmniej średnie.

Zastosowanie: Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych stosowany z ograniczeniem czasu, jak w obecnej normalizacji, pozwala na ocenę sprawności intelektualnej jednostki, czyli szybkości efektywnej pracy intelektualnej. Trzeba jednak pamiętać, że mierzy on jedynie edukcyjny aspekt tej sprawności. Pełna ocena sprawności intelektualnej wymagałaby pomiaru także aspektu reprodukcyjnego. TMZ przeznaczony jest dla osób o wyższym od przeciętnego poziomie zdolności, dlatego normy zostały opracowane tylko dla dorosłych z wykształceniem co najmniej średnim i uczniów klas III szkół średnich. TMZ może być wykorzystywany w procesach selekcji i rekrutacji na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji w administracji i w przemyśle.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik z polską normalizacją (2016), komplet dwóch podręczników oryginalnych, 5 zeszytów serii I, 5 zeszytów serii II, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
  • Podręcznik z polską normalizacją (2016)
  • Test Matryc Ravena – Zarys ogólny (podręcznik oryginalny)
  • Test Matryc Ravena – Wersja dla Zaawansowanych (podręcznik oryginalny)
  • Zeszyty serii I (5 egz.)
  • Zeszyty serii II (5 egz.)
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Klucz

Zobacz ulotkę

 

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
676.60zł
772.35zł
-
772.35zł
165.27zł
173.53zł
5%
173.53zł
95.15zł
117.03zł
23%
117.03zł
217.85zł
267.95zł
23%
267.95zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
15.70zł
19.31zł
23%
19.31zł
107.19zł
112.55zł
5%
112.55zł
60.10zł
63.11zł
5%
63.11zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu