TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia

Autorzy testu:
K. K. Urban, H. G. Jellen
Autorzy adaptacji:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Joanna Stańczak (2000)
Wiek:
Dzieci (od 5. roku życia), młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania jedną wersją 15 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Opis: składa się z dwóch wersji: A i B. Badany wykonuje kolejno obie wersje testu, lub tylko jedną z nich. Zadaniem osoby badanej jest uzupełnienie w dowolny sposób niekompletnych rysunków. Osoba badana może rysować co chce i jak chce: wszystko jest dozwolone i prawidłowe.

Rzetelność: wysoka zgodność ocen sędziów i umiarkowana zgodność wewnętrzna obu wersji.

Trafność: sprawdzona trafność diagnostyczna - wyniki w TCT-DP różnicują grupy zawodowe wyselekcjonowane ze względu na oczekiwane wysokie i niskie natężenie cechy mierzonej przez test. Dla młodzieży sprawdzona trafność teoretyczna - w obu grupach wiekowych wyniki w TCT-DP korelują z zachowaniami twórczymi sprawdzanymi na materiale werbalnym oraz z ocenami szkolnymi i inteligencją płynną u osób w wieku 18 - 19 lat, natomiast nie korelują z tymi dwoma wymiarami u osób w wieku 14 - 15 lat.

Normy: TCT-DP znormalizowano dla młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 14 - 15 i 18 - 19 lat. Podane są też średnie i odchylenia standardowe dla różnych grup osób dorosłych.

Zastosowanie: w celach przesiewowych (treningi twórczości; jako jedno z narzędzi selekcyjnych przy naborze kandydatów do szkół czy zawodów), w diagnozie indywidualnej (wzbogacenie diagnozy intelektu; prognozowanie sukcesów w działaniach wymagających twórczego funkcjonowania) oraz do celów naukowych (badania nad naturą, rozwojem i uwarunkowaniami twórczości oraz badania międzykulturowe).

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy testowych i arkuszy ocen wersji A, 25 arkuszy testowych i arkuszy ocen wersji B)
  • Podręcznik
  • Arkusze testowe i arkusze ocen wersji A (po 25 egz.)
  • Arkusze testowe i arkusze ocen wersji B (po 25 egz.)


Dowiedz się więcej o szkoleniach, których zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
226.62zł
249.00zł
-
249.00zł
165.26zł
173.52zł
5%
173.52zł
30.68zł
37.74zł
23%
37.74zł
30.68zł
37.74zł
23%
37.74zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu