Szkolenia

Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie organizowane przez nas szkolenia stacjonarne i wyjazdowe są obecnie zawieszone do odwołania. Zapraszamy do udziału w szkoleniach online. Lista szkoleń już dostępnych w wersji online jest w tabelach poniżej, pracujemy nad opracowaniem kolejnych.

 

1. Szkolenia dla osób niebędących psychologami, nadające uprawnienia do nabywania wybranych testów psychologicznych.

W związku z dokonanymi przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zmianami zasad dostępu do testów psychologicznych, Pracownia rozszerzyła ofertę testów dostępnych dla innych specjalistów, niż psycholodzy.

Testy w ofercie Pracowni zostały zgodnie z wytycznymi PTP podzielone na trzy kategorie o zróżnicowanej dostępności:

 • A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów Zobacz testy z kategorii A
 • B - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu/szkoleniach z dodatkowym podziałem na:
  • B1 – Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem. Zobacz testy z kategorii B1
  • B2 - Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem, a następnie szkolenia z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów). Zobacz testy z kategorii B2
 • C – Tylko dla psychologów Zobacz testy z kategorii C

Dowiedz się więcej o kategoriach testów

Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia będzie przeprowadzać szkolenia wymagane dla testów kategorii B.

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

szkolenie online

Podstawy psychometrii
dla osób niebędących psychologami

 • Specjaliści po studiach magisterskich, niebędący psychologami, chcący korzystać  z testów psychologicznych z kategorii B (Specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.)
 13–20 kwietnia
2021 r.

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.                 

Szkolenia dla osób niebędących psychologami, które ukończą szkolenie ogólne z psychometrii i zechcą zdobyć uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2, znajdują się w tabeli nr 2.

2. Szkolenia dla psychologów i innych specjalistów

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

ABAS-3 Stosowanie szkolenie online
i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
2–9 marca
2021 r.

Ukończenie ogólnego szkolenia z psychometrii zakończone egzaminem nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B1 ABAS-3

ASRS Diagnoza zaburzeń szkolenie online
ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS  

Zapisy tylko na liste rezerwową

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
5–12 marca
2021 r.

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 ASRS

CDI 2 Ocena symptomów szkolenie online
depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2
 

Zapisy tylko na listę rezerwową

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
12–19 marca
2021 r.

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 CDI2

CONNERS 3 Diagnoza ADHD szkolenie online
i zaburzeń współwystępujących
z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3
 

Zapisy tylko na listę rezerwową

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
 19–26 marca
2021 r.
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 CONNERS 3
IE Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii

zawieszone do odwołania

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania omawianych na szkoleniu testów z kategorii B2. 
RHLB-PL Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL)
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
zawieszone do odwołania Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 RHLB-PL 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: szkolenie online
BIP
Badanie osobowości w kontekście zawodowym
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii

  8–14 maja
2021 r.
 

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 BIP 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: LMI Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 LMI 

WARSZTAT SPECJALISTY HR: LBQ Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 LBQ 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: CWP + WERK Kompetencje kierownicze w organizacji style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 CWP i WERK

 

3. Szkolenia dla psychologów

 

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin

ACL Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej

 • Psychologowie
zawieszone do odwołania
DSR – Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej
 • Psychologowie
e-szkolenie
w przygotowaniu

IDS-P Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju szkolenie online
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym


 • Psychologowie
10–17 marca 2021 r. 

IDS-2 Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju szkolenie online
dla Dzieci i Młodzieży IDS-2
  

 • Psychologowie

11–18 maja
2021 r.

Kwestionariusz CUIDA oraz Test Kompetencji Rodzicielskich TKR w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców

 • Psychologowie
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie

Leiter-3 – Stosowanie i interpretacjaszkolenie online
Międzynarodowej
Wykonaniowej Skali Leiter-3 
         

 • Psychologowie
 

 15–22 czerwca
2021 r.

szkolenie online

MMPI®-2 Stosowanie i interpretacja Minnesockiego
Wielowymiarowego Inwentarza
 Osobowości® – 2
 

 • Psychologowie

20–27 kwietnia 2021 r.

NEURO Testy w diagnozie neuropsychologicznej

 • Psychologowie

zawieszone do odwołania

WARSZTAT SPECJALISTY HR: Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)

 • Psychologowie
zawieszone do odwołania

 

Warunki zapisów na szkolenia online

 

1. Zapisy na szkolenie

 • Rozpoczynają się w momencie ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej. Pracowni, a kończą w momencie zapełnienia listy uczestników.
 • Aby zapisać się na szkolenie należy:
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia;
  • Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, wnieść opłatę na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na konto Pracowni
   Citibank PL 90 1030 0019 0109 8530 0048 9129
   umieszczając w tytule przelewu nazwę szkolenia, datę oraz imię i nazwisko uczestnika.
  • Przysłać skan odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów wyższych (informacje szczegółowe dotyczące wymaganego dyplomu – przy opisie szkolenia). 

 • Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%. 

2. Wymagania sprzętowe

 • Materiały szkoleniowe zamieszczone są na platformie szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Do jej uruchomienia wymagane jest połączenie z Internetem i przeglądarka (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari).  Jeśli w programie szkolenia przewidziane jest spotkanie online, to odbywa się ono na platformie ClickMeeting i wymaga sprawnie działającej kamery internetowej oraz mikrofonu.
 • Pracownia nie odpowiada za nieprawidłowe działania w/w programów, jeśli przyczyny nieprawidłowości leżą po stronie klienta.

3. Przebieg szkolenia

 • Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik dostaje link z hasłem do platformy szkoleniowej. Otrzymanie linku z hasłem jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu.
 • Po zalogowaniu się na platformie uczestnik ma dostęp do opłaconego szkolenia przez okres 7 dni. W tym czasie może dowolną ilość razy wchodzić na platformę i zapoznawać się z zamieszczonymi tam materiałami oraz wykonywać ćwiczenia przewidziane programem danego szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe przeznaczone dla uczestnika można wydrukować do własnego użytku. Materiały te chronione prawem autorskim; ich kopiowanie i upowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostaje tylko ten uczestnik, który zapoznał się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi oraz spełnił inne warunki, jeśli są one określone w opisie szkolenia (np. udział w spotkaniu online, poprawne udzielenie odpowiedzi w teście itp.).
 • Zaświadczenia wystawiane są w wersji elektronicznej (plik pdf.) i będą wysłane do uczestnika w ciągu tygodnia po zakończeniu danego szkolenia.

5. Zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom, wystawiamy fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wg. ustawy o podatku VAT. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY). Faktura zostanie wysłana na wskazany adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

6. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu, po przesłaniu stosownego pisma zobowiązującego do opłaty szkolenia, po wykonanej usłudze.

7. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT (dotyczy sektora publicznego) niezbędne jest wypełnienie oświadczenia, które dostępne jest na naszej stronie internetowej www. practest.com.pl w zakładce szkolenia.

8. Osoby, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu (zrezygnowały przed otrzymaniem linku z hasłem), na które były zapisane, otrzymają zwrot wpłaconych środków.

 

Kontakt z w sprawie szkoleń:

e-mail: szkolenia@practest.com.pl
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o.
ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
tel./faks: (22) 841 02 37 

 

Oświadczenie dla instytucji publicznych, o zwolnieniu szkolenia z VAT: pobierz plik DOC, pobierz plik PDF.

Rabaty

Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony informującej o harmonogramie szkoleniowym i korzystania z naszej oferty.
Dla klientów powracających na nasze szkolenia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty:

 • uczestnictwo w 2-3 szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -5% na każde,
 • uczestnictwo w 4 i każdym kolejnym szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -15% na każde.

Program rabatowy obejmuje szkolenia otwarte, od września 2013 r. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przed tym terminem nie będzie uwzględniane w przyznawaniu rabatów. Rabat przysługuje uczestnikom szkoleń (a nie instytucjom).

Szkoleniach dla grup zorganizowanych

Zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach zorganizowane grupy (jedna faktura), dla których możemy zorganizować dodatkowe szkolenie, w dogodnym terminie. Grupom przyznajemy zniżki:

 • 10–15 osób zniżka 15%,
 • powyżej 15 osób zniżka 25%.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel./faks: (22) 841 02 37.

 

Pozostałe szkolenia

 

Możliwe jest także przeprowadzenie przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP następujących szkoleń:

* Nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia online z testu TPE. Zostanie on włączony do oferty szkoleniowej wtedy, gdy możliwe będzie prowadzenie szkoleń stacjonarnych.

W razie zainteresowania, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@practest.com.pl


Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej będzie przygotowywane po wydaniu nowej jego wersji – DTVP-3

 

 


ZałącznikWielkość
A_tabela_2020-12-22.pdf85.54 KB
B1_tabela_2020-12-22.pdf57.56 KB
B2_tabela_2020-12-22.pdf68.14 KB
C_tabela_2020-12-22.pdf92.97 KB

Secondary menu

płatności obsługuje payu