Szkolenia

Nowe terminy szkoleń zostaną zamieszczone we wrześniu.

Nie ma możliwości zapisania się na szkolenia, które nie mają wyznaczonego konkretnego terminu.

Zasady dostępu do szkoleń

Zgodnie z opracowanymi przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zasadami dostępu do testów psychologicznych, narzędzia w ofercie Pracowni zostały podzielone na kategorie o zróżnicowanej dostępności. Dowiedz się więcej

Psycholodzy mogą zakupić wszystkie testy bez żadnych ograniczeń, a szkolenia służą doskonaleniu umiejętności diagnostycznych przy użyciu konkretnych metod.

Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia prowadzi szkolenia wymagane dla testów kategorii B:

 • Podstawy psychometrii dla osób nie będących psychologami – szkolenie wg programu zaakceptowanego przez PTP, zakończone egzaminem. Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.
  Informacje o szkoleniu znajdują się w tabeli nr 1.

 • Szkolenia z zakresu testu (lub grup podobnych testów) z kategorii B2 – szkolenia wg programów zaakceptowanych przez PTP. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym nadaje uprawnienia do nabywania konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) z kategorii B2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia przez niepsychologów jest wcześniejsze uzyskanie certyfikatu zaliczenia szkolenia z Podstaw psychometrii dla niepsychologów.
  Informacje o szkolenia znajdują się w tabeli nr 2.

Polecamy także szkolenia z testów z kategorii A+. W tym wypadku Pracownia honoruje certyfikaty uzyskane na szkoleniach prowadzonych przez inne, upoważnione do tego osoby, zgodnie z informacjami podanymi przy opisach testów na naszej stronie.


1. Szkolenia dla osób niebędących psychologami, nadające uprawnienia do nabywania wybranych testów psychologicznych

 

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

szkolenie online

Podstawy psychometrii
dla osób niebędących psychologami

 • Specjaliści po studiach magisterskich, niebędący psychologami, chcący korzystać  z testów psychologicznych z kategorii B (Specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.)
termin zostanie ustalony

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.                 

2. Szkolenia dla psychologów i innych specjalistów

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

ABAS-3 Stosowanie szkolenie online
i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
termin zostanie ustalony

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2  ABAS-3

ASRS Diagnoza Zaburzenia szkolenie online
ze Spektrum Autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS  

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii

termin zostanie ustalony

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 ASRS

CDI 2 Ocena symptomów szkolenie online
depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2
 

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
termin zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 CDI2

CONNERS 3 Diagnoza ADHD szkolenie online
i zaburzeń współwystępujących
z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3
 

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
termin zostanie ustalony
 
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 CONNERS 3
IE Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii

e-szkolenie
w przygotowaniu

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania omawianych na szkoleniu testów z kategorii B2. 
RHLB-PL Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL)
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
zawieszone do odwołania Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 RHLB-PL 

TKR – Test Kompetencji szkolenie online
Rodzicielskich TKR
w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii

termin zostanie ustalony

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 TKR

WARSZTAT SPECJALISTY HR: szkolenie online
BIP
Badanie osobowości w kontekście zawodowym

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii

  termin zostanie ustalony

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 BIP 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: LMI Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 LMI 

WARSZTAT SPECJALISTY HR: LBQ Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 LBQ 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: CWP + WERK Kompetencje kierownicze w organizacji style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje niepsychologom uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 CWP i WERK

 

3. Szkolenia dla psychologów

 

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin

ACL Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej

 • Psychologowie
zawieszone do odwołania

szkolenie onlineDSR PlusProcedura, obliczanie i interpretowanie wyników zmodyfikowanej wersji Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Plus

 • Psychologowie
termin zostanie ustalony

szkolenie onlineDSR PlusNowy system obliczania i interpretowania wyników zmodyfikowanej wersji Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Plus

 • Psychologowie
termin zostanie ustalony

IDS-P Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju szkolenie online
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

 • Psychologowie
termin zostanie ustalony

IDS-2 Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju szkolenie online
dla Dzieci i Młodzieży IDS-2
  

 • Psychologowie
termin zostanie ustalony

CUIDA Kwestionariusz CUIDA w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców

 • Psychologowie
zawieszone do odwołania

szkolenie onlineCUIDA+TKR – Interpretacja wyników kwestionariusza CUIDA i Testu Kompetencji Rodzicielskich TKR

 • Psychologowie
termin zostanie ustalony

szkolenie onlineLeiter-3 – Stosowanie i interpretacja
Międzynarodowej
Wykonaniowej Skali Leiter-3

 • Psychologowie

termin zostanie ustalony

szkolenie online

MMPI®-2 Stosowanie i interpretacja Minnesockiego
Wielowymiarowego Inwentarza
 Osobowości® – 2

 • Psychologowie

termin zostanie ustalony

NEURO Testy w diagnozie neuropsychologicznej

 • Psychologowie

zawieszone do odwołania

WARSZTAT SPECJALISTY HR: Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)

 • Psychologowie
zawieszone do odwołania

szkolenie online

WISC®-V – Podstawy stosowania Skali Inteligencji
Wechslera dla Dzieci WISC®-V

 • Psychologowie
termin zostanie ustalony

szkolenie online

WISC®-V  Poszerzona analiza i interpretacja Skali Inteligencji 
Wechslera dla Dzieci WISC®-V

 • Psychologowie
termin zostanie ustalony

 

Warunki zapisów na szkolenia online

 

1. Zapisy na szkolenie

 • Rozpoczynają się w momencie ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej. Pracowni, a kończą w momencie zapełnienia listy uczestników.
 • Aby zapisać się na szkolenie należy:
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia;
  • Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, wnieść opłatę na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na konto Pracowni
   Citibank PL 90 1030 0019 0109 8530 0048 9129
   umieszczając w tytule przelewu nazwę szkolenia, datę oraz imię i nazwisko uczestnika.
  • Przysłać skan odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów wyższych (informacje szczegółowe dotyczące wymaganego dyplomu – przy opisie szkolenia). 

 • Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%. 

2. Wymagania sprzętowe

 • Materiały szkoleniowe zamieszczone są na platformie szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Do jej uruchomienia wymagane jest połączenie z Internetem i przeglądarka (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari).  Jeśli w programie szkolenia przewidziane jest spotkanie online, to odbywa się ono na platformie ClickMeeting i wymaga sprawnie działającej kamery internetowej oraz mikrofonu.
 • Pracownia nie odpowiada za nieprawidłowe działania w/w programów, jeśli przyczyny nieprawidłowości leżą po stronie klienta.

3. Przebieg szkolenia

 • Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik dostaje link z hasłem do platformy szkoleniowej. Otrzymanie linku z hasłem jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu.
 • Po zalogowaniu się na platformie uczestnik ma dostęp do opłaconego szkolenia przez okres 7 dni. W tym czasie może dowolnie często logować się na platformę i zapoznawać się z zamieszczonymi tam materiałami oraz wykonywać ćwiczenia przewidziane programem danego szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe przeznaczone dla uczestnika można wydrukować do własnego użytku. Materiały te chronione prawem autorskim; ich kopiowanie i upowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostaje tylko ten uczestnik, który zapoznał się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi oraz spełnił inne warunki, jeśli są one określone w opisie szkolenia (np. udział w spotkaniu online, poprawne udzielenie odpowiedzi w teście itp.).
 • Zaświadczenia wystawiane są w wersji elektronicznej (plik pdf.) i będą wysłane do uczestnika w ciągu tygodnia po zakończeniu danego szkolenia.

5. Zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom, wystawiamy fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wg. ustawy o podatku VAT. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY). Faktura zostanie wysłana na wskazany adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

6. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu, po przesłaniu stosownego pisma zobowiązującego do opłaty szkolenia, po wykonanej usłudze.

7. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT (dotyczy sektora publicznego) niezbędne jest wypełnienie oświadczenia, które dostępne jest na naszej stronie internetowej www. practest.com.pl w zakładce szkolenia.

8. Osoby, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu (zrezygnowały przed otrzymaniem linku z hasłem), na które były zapisane, otrzymają zwrot wpłaconych środków.

 

Kontakt z w sprawie szkoleń:

e-mail: szkolenia@practest.com.pl
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o.
ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
tel. (22) 841 02 37 

 

Oświadczenie dla instytucji publicznych, o zwolnieniu szkolenia z VAT: pobierz plik DOC, pobierz plik PDF.

Rabaty

Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony informującej o harmonogramie szkoleniowym i korzystania z naszej oferty.
Dla klientów powracających na nasze szkolenia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty:

 • uczestnictwo w 2-3 szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -5% na każde,
 • uczestnictwo w 4 i każdym kolejnym szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -15% na każde.

Program rabatowy obejmuje szkolenia otwarte, od września 2013 r. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przed tym terminem nie będzie uwzględniane w przyznawaniu rabatów. Rabat przysługuje uczestnikom szkoleń (a nie instytucjom).

Szkolenia online dla grup zorganizowanych

Zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach online zorganizowane grupy (jedna faktura), dla których możemy zorganizować dodatkowe szkolenie, w dogodnym terminie. Grupom przyznajemy zniżki:

 • powyżej 10 osób zniżka 15%,
 • powyżej 15 osób zniżka 25%.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel. (22) 841 02 37.

 

Pozostałe szkolenia

 

Możliwe jest także przeprowadzenie przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP następujących szkoleń:

* Nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia online z testu TPE. Zostanie on włączony do oferty szkoleniowej wtedy, gdy możliwe będzie prowadzenie szkoleń stacjonarnych.

W razie zainteresowania, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@practest.com.pl

Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej DTVP-3 jest w przygotowywaniu.

 

 


ZałącznikWielkość
A_tabela_2022-05-30.pdf144.95 KB
A+_tabela_2022-06-08.pdf72.11 KB
B1_tabela_2022-07-27.pdf83.85 KB
B2_tabela_2022-07-21.pdf114.24 KB
C_tabela_2022-08-10.pdf179.18 KB

Secondary menu

płatności obsługuje payu