SPR-2 - Rodzice a młodzież*

Autor:
Mieczysław Plopa
Wiek:
Młodzież i dorośli w wieku 13-20 lat
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania - nieograniczony; przeciętnie około 30-40 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Konstrukcja Kwestionariusza SPR-2 oparta została na tych samych podstawach teoretycznych, co jej wersja pierwotna (SPR Skala Postaw Rodzicielskich). Prezentowane narzędzie jest skróconą wersją, zapewniającą bardziej ekonomiczne badanie młodzieży. W pierwotnej wersji liczba itemow wynosiła 75, w nowej wersji jest ich 45.Test zawiera pięć skal odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej.

Rzetelność: W odniesieniu do każdego wymiaru postaw rodzicielskich, tak w próbie generalnej jaki w podgrupach, współczynniki alfa Cronbacha przekraczają wartości 0,80, co wskazuje na wysoce zadowalający poziom rzetelnosci pomiaru wszystkich 5 postaw rodzicielskich.

Normy: Normy stenowe opracowane na kilkutysięcznej grupie badawczej; zróżnicowane w zależności od płci rodzica oraz płci i wieku dziecka.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodzinną i wychowawczą; do badań naukowych.

* Wydawcą testu jest VIZJA PRESS & IT

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
109.89zł
127.81zł
-
127.81zł
40.95zł
43.00zł
5%
43.00zł
22.98zł
28.27zł
23%
28.27zł
22.98zł
28.27zł
23%
28.27zł
22.98zł
28.27zł
23%
28.27zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu