SOR - Skale Oceny Rodziny

Autor adaptacji:
Andrzej Margasiński
Wiek:
Dzieci od 12. roku życia i dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Polska adaptacja FACES-IV (Flexibility and Cohesion Evaluation Scales) Davida H. Olsona

Opis: Kwestionariusz składa się z 62 twierdzeń, do których badany ustosunkowuje się w skali pięciostopniowej, od całkowicie się nie zgadzam do całkowicie się zgadzam. Twierdzenia te tworzą osiem skal. Sześć z nich to główne skale Modelu Kołowego stworzonego przez Davida H. Olsona, dotyczące dwu wymiarów funkcjonowania rodziny - spójności i elastyczności (Zrównoważona Spójność, Niezwiązanie, Splątanie,  Zrównoważona Elastyczność, Sztywność, Chaotyczność). Dwie pozostałe skale mierzą komunikację (która jest trzecim wymiarem Modelu Kołowego) oraz zadowolenie z życia rodzinnego. Oprócz wyników poszczególnych skal można też uzyskać trzy wskaźniki złożone: spójności, elastyczności i ogólny, będący miarą prawidłowości funkcjonowania rodziny.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna skal wysoka lub zadowalająca.

Trafność: Konfirmacyjna analiza czynnikowa zgodność struktury kwestionariusza z modelem Olsona.

Normy: Tymczasowe normy stenowe i centylowe dla mężów, żon, synów i córek.

Zastosowanie: Kwestionariusz jest przeznaczony do oceny funkcjonowania rodziny. Można nim badać pojedyncze osoby lub całe rodziny. Cztery skale - mierzące zrównoważoną spójność i zrównoważoną elastyczność oraz komunikację i zadowolenie z życia rodzinnego - można stosować w praktyce diagnostycznej, pozostałe rekomenduje się do stosowania w badaniach naukowych dotyczących problematyki rodziny.  

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, Kwestionariusz FACES IV i Model kołowy. Badania walidacyjne, 25 arkuszy pytań, 25 arkuszy odpowiedzi, 25 profilów wyników)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusz Faces IV i Model kołowy. Badania walidacyjne.
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Arkusze pytań (25 egz.)
  • Profil wyników (25 egz.)


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: „David H. Olson – Analiza danych z użyciem wyników FACES IV”.

 


 

Cennik testów ważny od dnia 11.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
265.50zł
287.53zł
-
287.53zł
157.39zł
165.26zł
5%
165.26zł
59.50zł
62.48zł
5%
62.48zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
14.61zł
17.97zł
23%
17.97zł
17.00zł
20.91zł
23%
20.91zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu