SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

Autorzy:
Michael B. First, Janet B.W. Williams, Lorna Smith Benjamin, Robert L. Spitzer
Redakcja naukowa wydania polskiego części SCID-5 opartej na SCD-II:
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska
Redakcja naukowa wydania polskiego nowych treści SCID-5:
Emilia Wrocławska-Warchala
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie i psychiatrzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych lub medycznych z potwierdzoną specjalizacją)
Kategoria:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

SCID-5-PD jest zaktualizowaną wersją Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II). W związku z tym, SCID-II został wycofany ze sprzedaży.

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (SCID-5-PD) jest półustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym dla klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości. 

 • Unikowe zaburzenie osobowości 
 • Zależne zaburzenie osobowości
 • Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości
 •  Paranoiczne zaburzenie osobowości
 •  Schizotypowe zaburzenie osobowości
 •  Schizoidalne zaburzenie osobowości
 •  Histrioniczne zaburzenie osobowości
 •  Narcystyczne zaburzenie osobowości
 •  Zaburzenie osobowości typu borderline (graniczne)
 •  Antyspołeczne zaburzenie osobowości)

SCID-5-PD jest tak pomyślany, by służył budowaniu dobrej relacji z badanym. Może być stosowany do rozpoznawania zaburzeń osobowości i diagnozowania ich w sposób kategorialny (występuje/nie występuje) lub profilowy.

Nazwa SCID-5-PD odzwierciedla rezygnację w DSM-5 z podziału zaburzeń na osie. Chociaż kryteria zaburzeń osobowości z DSM-IV nie zostały zmienione w DSM-5, pytania wywiadu SCID-5-PD zostały starannie przejrzane i zmodyfikowane tak, by jak najlepiej ujmowały konstrukty opisane w kryteriach diagnostycznych. W SCID-5-PD dodano również możliwość analizy profilowej.

SCID-5-PD zawiera Przesiewowy Kwestionariusz Osobowości SCID-5-SPQ, przydatne narzędzie samoopisowe dla pacjentów lub badanych. SCID-5-SPQ może służyć do badań przesiewowych; jego wypełnienie zajmuje badanemu około 20 minut; pomaga on zaoszczędzić czas przeznaczony na wywiad.
SCID-5-PD będzie wartościowym narzędziem, pomagającym klinicystom i badaczom bardziej trafnie i precyzyjnie diagnozować zaburzenia osobowości.
Zazwyczaj przeprowadza się pełny wywiad SCID-5-PD; jednak można przeprowadzić tylko te części, które odnoszą się do zaburzeń osobowości, które są szczególnie istotne dla klinicysty czy badacza.

Materiały:

 • Komplet (podręcznik, 10 arkuszy wywiadu, 10 kwestionariuszy przesiewowych SCID-5-SPQ)
 • Podręcznik
 • Arkusze wywiadu
 • Kwestionariusze przesiewowe SCID-5-SPQ

Zobacz ulotkęCennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
393.30zł
447.15zł
-
447.15zł
203.36zł
213.53zł
5%
213.53zł
149.23zł
183.55zł
23%
183.55zł
40.71zł
50.07zł
23%
50.07zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu