NPSR - Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem

Autorzy zbioru:
Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik (2009)
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A
Jest to zbiór, który opisuje następujące narzędzia:

  • PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu (autorzy: S. Cohen, T. Kamarck i R. Mermelstein; adaptacja: Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik) służąca do oceny subiektywnych odczuć związanych ze stresem
  • COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (autorzy: Charles S. Carver, Michael F. Scheier i Jagdish K. Weintraub; adaptacja: Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik) służący do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem. Dostępny tylko w wersji elektronicznej:
  • Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (autor: Ch. S. Carver; adaptacja:  Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik). Dostępny tylko w wersji elektronicznej:
  • JSR - Jak Sobie Radzisz? (autorzy: Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik) służący do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem
  • DS14 - Skala do Pomiaru Typu D (autorzy: Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński i Johan Denollet) służący do pomiaru nasilenia cech tzw. osobowości stresowej (typu D)

Opis: Zbiór zawiera dane o własnościach psychometrycznych każdego z wymienionych narzędzi oraz instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzania badania, obliczania wyników i ich interpretowania.

Jedno z nich (JSR) jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 11 - 17 lat, pozostałe - dla osób dorosłych.

Wszystkie narzędzia mają charakter samoopisowy, są krótkie i łatwe w stosowaniu; badani udzielają odpowiedzi posługując się cztero- lub pięciostopniowymi skalami ocen.

Rzetelność: W przypadku wszystkich narzędzi oceniano zgodność wewnętrzną oraz stabilność, uzyskując satysfakcjonujące wskaźniki.

Trafność: Stwierdzono oczekiwane korelacje między wynikami poszczególnych narzędzi a wynikami pomiaru podobnych zmiennych lub teoretycznie pokrewnych konstruktów, a także ich związek z innymi kryteriami zewnętrznymi. Za trafnością narzędzi przemawiają również dane pochodzące z analiz czynnikowych.

Normy: Dane normalizacyjne zbierano na stosunkowo dużych próbach, na ogół włączających zarówno osoby zdrowe, jak chore. W przypadku skali PSS-10 opracowane są normy stenowe, w pozostałych funkcje norm pełnią średnie i odchylenia standardowe obliczone dla różnych grup osób.

Zastosowanie: Narzędzia przeznaczone są głównie do celów badań naukowych, ale mogą również znaleźć zastosowanie w praktyce, w badaniach przesiewowych, profilaktycznych, w ocenie efektywności oddziaływań terapeutycznych. Przeznaczone są zarówno dla psychologów, jak lekarzy, socjologów, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się stresem, promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką i terapią.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
211.28zł
230.13zł
-
230.13zł
165.26zł
173.52zł
5%
173.52zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu