LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć

Autorzy:
Heinz Schuler, George C. Thornton, Andreas Frintrup, Michael Prochaski
Polska adaptacja i podręcznik:
Waldemar Klinkosz, Andrzej E. Sękowski (wydanie drugie zmienione, 2018)
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: 30-40 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Kwestionariusz mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne. Pozwala dzięki temu na diagnozę profilową. Łącznie zawiera 170 pozycji tworzących 17 skal. Wyniki mogą też być ujmowane na trzech skalach czynnikowych, którymi są: Pewność siebie, Ambicja i Samokontrola.

Wydanie drugie zmienione LMI (2018) wprowadza wersję krótką Inwentarza LMI-K. Wersja krótka zawiera jedynie 30 pozycji, czas wypełniania Inwentarza LMI-K to tylko 3 minuty. Badanie wersją krótką pozwala diagnozować w rzetelny sposób ogólną motywację osiągnięć przy niskim nakładzie pracy i środków finansowych oraz w krótkim czasie. Ma to szczególne znaczenie w badaniach służących wyselekcjonowaniu osób o wysokim wskaźniku ogólnej motywacji osiągnięć.

Kolejną nowością w tym wydaniu LMI są rozdziały poświęcone interpretacji typologicznej wyników. Ocena motywacji osiągnięć pracowników może być dokonana na podstawie oszacowania struktury czynnikowej. Wyniki czynnikowe dla sfer Pewności siebie, Ambicji i Samokontroli pozwalają określić nowe typy motywacji osiągnięć respondenta.

Określono cztery typy motywacji osiągnięć dla studentów i dla pracowników. Każdemu typowi odpowiada konkretna konfiguracja czynników o określonym nasileniu.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego i satysfakcjonujące współczynniki zgodności większości skal. Sprawdzano też stabilność bezwzględną.

Trafność: Trafność oceniano na podstawie korelacji z wynikami Skali Tendencji do Osiągnięć (MACH) oraz innymi zmiennymi psychologicznymi, jak cechy osobowości mierzone NEO-FFI, style radzenia sobie ze stresem, nadzieja na sukces i inne, a także porównując wyniki różnych grup zawodowych i studentów reprezentujących różne kierunki studiów.

Normy: Inwentarz ma osobne normy dla mężczyzn i kobiet, opracowane dla czterech grup: uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat, studentów oraz pracujących osób dorosłych w wieku 18-35 lat i w wieku 36-70 lat. Próby normalizacyjne obejmowały łącznie ponad 5 tysięcy osób. Normy w wydaniu drugim, zmienionym podręcznika (2018) nie uległy zmianie.

Zastosowanie: Narzędzie może znaleźć zastosowanie w doradztwie zawodowym i selekcji zawodowej, przy podejmowaniu decyzji o alokacji pracowników, prognozowaniu rozwoju i awansu zawodowego, a także do celów badań naukowych.

LMI-K

Opis: Wersja krótka zawiera 30 pozycji, czas wypełniania Inwentarza LMI-K to 3 minuty. Sposób badania wersją krótką jest analogiczny do sposobu badania wersją pełną. Odpowiedzi punktuje się zgodnie z kluczem znajdującym się na specjalnym arkuszu.

Rzetelność: Rzetelność polskiej wersji LMI-K, rozumiana jako zgodność wewnętrzna, okazała się zadowalająca – współczynnik alfa Cronbacha wyniósł 0,87 (w wersji niemieckiej 0,94).

Trafność: Oceniona została trafność zbieżna LMI-K na podstawie korelacji jej wyników (N = 33) z wynikami Skali Tendencji Osiągnięć Mehrabiana (1994), mierzącej podobny konstrukt teoretyczny. Stwierdzono wysoką współzależność obu miar (r = 0,80). Uzyskany współczynnik korelacji okazał się podobny do uzyskanego dla wyniku ogólnego w pełnej wersji LMI.

Normy: Normy tenowe policzono oddzielnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 15 do 19 lat, studentów w wieku od 18 do 28 lat i osób aktywnych zawodowo w wieku od 18 do 35 lat i od 36 do 70 lat oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: Motywacja osiągnięć ma znaczenie wszędzie tam, gdzie od jednostki wymaga się podejmowania samodzielnych decyzji, kierowania innymi, przewidywania, planowania i organizowania czasu oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie wersją LMI-K pozwala diagnozować w rzetelny sposób ogólną motywację osiągnięć przy niskim nakładzie pracy i środków finansowych oraz w krótkim czasie. Ma to szczególne znaczenie w badaniach służących wyselekcjonowaniu osób o wysokim wskaźniku ogólnej motywacji osiągnięć.


Elementy do wersji papier-ołówek

 • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy pytań z instrukcją, 25 arkuszy pytań LMI-K z instrukcją, 25 kluczy, 25 kluczy LMI-K, 25 arkuszy profili)
 • Podręcznik, wydanie drugie zmienione (2018)
 • Arkusze pytań z instrukcją (25 egz.)
 • Arkusze pytań wersji krótkiej LMI-K z instrukcją (25 egz.)
 • Arkusze profili (25 egz.)
 • Klucz
 • Klucz LMI-K

Zobacz ulotkę

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Motywacja osiągnięć – pomiar zaangażowania pracowników

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu LMI i LMI-K niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Motywacja osiągnięć – pomiar zaangażowania pracowników (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.

 

Oprócz wersji papier-ołówek zarówno test LMI, jak i LMI-K, dostępne są także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

 • e-LMI wprowadzenie wyników
  lub/i
 • e-LMI-K wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
364.12zł
413.41zł
-
413.41zł

 

191.44zł
201.01zł
5%
201.01zł
72.40zł
89.05zł
23%
89.05zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
31.90zł
39.24zł
23%
39.24zł
25.51zł
31.38zł
23%
31.38zł
16.41zł
20.19zł
23%
20.19zł
25.20zł
31.00zł
23%
31.00zł
6.30zł
7.75zł
23%
7.75zł
2.52zł
3.10zł
23%
3.10zł
9.45zł
11.62zł
23%
11.62zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu