NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

Autorzy testu:
P. T. Costa Jr, R. R. McCrae
Autor adaptacji i podręcznik: :
Jerzy Siuta (2006)
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie: 35 - 45 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki", czym różni się od znanego u nas inwentarza NEO-FFI.

Opis: kwestionariusz obejmuje 240 twierdzeń, których prawdziwość badany ocenia w skali pięciostopniowej (od "całkowicie się nie zgadzam" do "całkowicie się zgadzam"). Odnoszą się one do pięciu czynników osobowości (skale), a w ramach każdego z nich do sześciu składników (podskale); są to: Neurotyczność (Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość), Ekstrawertyczność (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne), Otwartość na doświadczenie (Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości), Ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się), Sumienność (Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga). Interpretacja może dotyczyć zarówno wyników poszczególnych skal i podskal z osobna, jak i ich konfiguracji (np. wyników par czynników).

Rzetelność: wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej każdej z pięciu skal (0,81 - 0,86), niższe (w większości wypadków 0,60 - 0,70) dla poszczególnych podskal.

Trafność: sprawdzano trafność czynnikową, stwierdzając, że mimo pewnych odstępstw od oczekiwań uzyskana struktura czynnikowa podskal odpowiada założeniom teoretycznym twórców narzędzia.

Normy: stenowe, dla dwu grup wieku: 17 - 29 lat i 30 - 79, osobno dla kobiet i mężczyzn, opracowane na podstawie badania próby obejmującej 603 osoby różniące się wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania.

Zastosowanie: narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji.

Elementy do wersji papier-ołówek

 • Komplet (podręcznik, podręcznik oryginalny, 25 arkuszy pytań z instrukcją, 25 arkuszy odpowiedzi z kluczem, 25 arkuszy "Twój wynik w Inwentarzu NEO-PI-R", arkusze "Profil osobowości" - po 25 egz. dla każdej grupy normalizacyjnej)
 • Podręcznik
 • Podręcznik oryginalny
 • Arkusze pytań z instrukcją (25 egz.)
 • Arkusze odpowiedzi z kluczem (25 egz.)
 • Arkusze "Twój wynik w Inwentarzu NEO-PI-R" (25 egz.)
 • Arkusze "Profil osobowości" dla kobiet 17 – 29 lat (25 egz.)
 • Arkusze "Profil osobowości" dla kobiet 30 – 79 lat (25 egz.)
 • Arkusze "Profil osobowości" dla mężczyzn 17 – 29 lat (25 egz.)
 • Arkusze "Profil osobowości" dla mężczyzn 30 – 79 lat (25 egz.)

 

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Warsztat specjalisty HR: testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.

 

Oprócz wersji papier-ołówek test NEO-PI-R dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.


Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

 • e-NEO-PI-R wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
546.46zł
618.91zł
-
618.91zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
92.44zł
97.06zł
5%
97.06zł
61.62zł
75.79zł
23%
75.79zł
51.61zł
63.48zł
23%
63.48zł
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
29.64zł
36.46zł
23%
36.46zł
29.64zł
36.46zł
23%
36.46zł
29.64zł
36.46zł
23%
36.46zł
29.64zł
36.46zł
23%
36.46zł
26.46zł
32.55zł
23%
32.55zł
6.62zł
8.14zł
23%
8.14zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu