MINIMENTAL - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)

Autor testu:
Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Gary Fanjiang
Polska normalizacja:
Joanna Stańczak (2010)
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie indywidualne; czas badania nieograniczony.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, lekarze, personel medyczny (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, medycznych lub pielęgniarskich)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kliniczna skala służąca do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta.

Opis: MMSE składa się z 30 pytań/zadań pozwalających na ilościową ocenę różnych aspektów funkcjonowania poznawczego. W skład obszarów poddawanych ocenie wchodzą: Orientacja w czasie, Orientacja w miejscu, Zapamiętywanie, Uwaga i liczenie, Przypominanie, Nazywanie, Powtarzanie, Rozumienie, Czytanie, Pisanie i Rysowanie. Polski podręcznik zawiera opis i wyniki badań normalizacyjnych oraz walidacyjnych zebranych w toku prac nad polską adaptacją MMSE. Badania kliniczne prowadzone były na osobach chorych z diagnozą: otępienia, łagodnych zaburzeń poznawczych, choroby Parkinsona, depresji, zaburzeń nastroju o podłożu organicznym, schizofrenii, padaczki oraz cukrzycy.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna sprawdzona dla całej próby klinicznej (zróżnicowane współczynniki dla poszczególnych grup osób chorych) oraz bardzo wysoka stabilność wyników określona na podstawie dwukrotnego badania w odstępie od trzech dni do jednego tygodnia. Niższe współczynniki uzyskano w próbie osób zdrowych.

Trafność: trafność diagnostyczną potwierdzono metodą porównań międzygrupowych: wyniki różnicują osoby z grup klinicznych od wyników osób zdrowych; najniższe rezultaty osiągają osoby z diagnozą otępienia, bez względu na etiologię choroby. O potwierdzonej trafności teoretycznej świadczą wysokie dodatnie korelacje wyników uzyskanych w MMSE z rezultatami innych miar do badania funkcji poznawczych.

Normy: opracowane na podstawie wyników pochodzących z badania osób zdrowych.

Zastosowanie: Przesiewowe badania dysfunkcji poznawczych (głównie w procesach otępiennych mózgu) oraz monitorowanie przebiegu choroby.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik użytkownika, przewodnik kliniczny, polska normalizacja, 25 arkuszy odpowiedzi, karta z zadaniami, czyste kartki)
  • Podręcznik użytkownika
  • Przewodnik kliniczny
  • Polska normalizacja
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Karta z zadaniami

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii (omawia również inne metody, dostępne wyłącznie dla psychologów).Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
269.71zł
291.51zł
-
291.51zł
24.81zł
26.05zł
5%
26.05zł
107.70zł
113.08zł
5%
113.08zł
90.97zł
95.52zł
5%
95.52zł
18.50zł
22.75zł
23%
22.75zł
27.73zł
34.11zł
23%
34.11zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu