Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Autorzy:
Charles S. Carver
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński, Nina Ogińska-Bulik
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru ''Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem" Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik.

Opis: Mini - COPE jest narzędziem do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Składa się z 28 stwierdzeń wchodzących w skład 14 strategii (po 2 twierdzenia  w każdej strategii). Najczęściej metodę stosuje się do pomiaru dyspozycyjnego radzenia sobie, tj. oceny typowych sposobów reagowania i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzną polskiej wersji Mini-COPE ustalono na podstawie badania 200 osób w wieku 25-60 lat. Rzetelność połówkowa wyniosła 0,86 (wskaźnik Guttmana 0,87). Stałość jest zadowalająca dla większości skal.

Trafność: Ładunki  czynnikowe poszczególnych twierdzeń można w większości uznać za zadowalające. Trafność diagnostyczną oceniono korelując wyniki Mini-COPE ze skalą Mini-MAC, przeznaczoną do badania strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową, a także przewidując nasilenie objawów stresu posttraumatycznego w grupie matek dzieci leczonych z powodu leukemii.

Normy: Funkcję norm dla osób dorosłych w wieku 20 – 65 lat oraz dla studentów pełnią średnie i odchylenia standardowe.

Zastosowanie: Kwestionariusz służy do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem. Kwestionariusz przeznaczony jest głównie do celów badawczych, może też znaleźć zastosowanie w praktyce, w badaniach przesiewowych, profilaktycznych, w ocenie efektywności odziaływań terapeutycznych.

Arkusze dostępne bezpłatnie wyłącznie do pobrania w formie pliku .pdf. Pobierz bezpłatnie: Arkusz testowy Mini - COPE


 
Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu