LOT-R - Test Orientacji Życiowej

Autor:
Michael F. Scheier, Charles S. Carver, Michael W. Bridges
Autorzy adaptacji:
Ryszard Poprawa, Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 2-5 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: LOT-R zawiera 10 stwierdzeń; sześć z nich ma diagnostyczną wartość dla dyspozycyjnego optymizmu.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna LOT ustalona na podstawie alfa Cronbacha wynosi 0,76. Rzetelność oceniana metodą test-retest (po sześciu tygodniach) wyniosła 0,43.

Trafność: Trafność teoretyczną LOT oceniano analizując związki pomiędzy optymizmem a innymi zmiennymi, które z nim współwystępują: wysoką samoceną, skłonnością do przeżywania dodatnich emocji, koncentracją w sytuacjach stresowych raczej na problemach niż emocjach. Wynik ogólny LOT koreluje dodatnio (0,63) z poczuciem własnej wartości mierzonym skalą Rosenberga oraz ujemnie ze skalą kontroli depresji (-0,54) i gniewu (-0,51) mierzonymi CECS.

Normy: Stenowe. Dodatkowo średnie i odchylenia  standardowe dla siedmiu grup klinicznych: diabetyków, pacjentów dializowanych, mężczyzn po zawale, chorych ze stwardnieniem rozsianym, kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w okresie menopauzy oraz kobiet po mastektomii.

Zastosowanie: Skala służy do pomiaru dyspozycyjnego optymizmu i jest przeznaczona do badania osób dorosłych. Może być stosowana w badaniach zdrowych i chorych osób.


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.27zł
13.86zł
23%
13.86zł
178.91zł
187.86zł
5%
187.86zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu