LEITER - Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

Autor:
Russel G. Leiter
Polska standaryzacja i podręcznik:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Teresa Szustrowa
Wiek:
Dzieci - od 3 do 15 lat
Procedura:
Badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu (z wyjątkiem 4 prób); liczba zadań, jakie dziecko otrzymuje, zależy od odnoszonych sukcesów i porażek; czas badania jest więc bardzo zróżnicowany - u dzieci najmłodszych wynosi przeciętnie 20 minut, u najstarszych - około 60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Niewerbalny test inteligencji.

Opis: Skala Leitera P-93 składa się z 52 zadań uporządkowanych według stopnia trudności ustalonego w badaniach standaryzacyjnych. Zadania pogrupowane są po cztery, tworząc serie od A do M. Badany ma odtworzyć, przy pomocy klocków, układ określony przez informacje zawarte we wzorze narysowanym na pasku kartonu.

Wydawane dotychczas  osobno normy tymczasowe dla dzieci głuchych zostały włączone do II wydania podręcznika (2009). Nowy podręcznik został też opatrzony kolorowymi fotografiami.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna.

Trafność: sprawdzona trafność teoretyczna (zgodne z przewidywaniami różnice międzygrupowe, istotne korelacje z  ocenami szkolnymi) oraz trafność diagnostyczna (istotne korelacje z  WISC-R oraz z Testem Matryc Ravena w wersji Standard i Kolorowej).

Normy: dla dzieci w wieku 3 - 15 lat oraz dla dzieci głuchych w wieku 3 - 14 lat (próby ogólnopolskie).

Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją skali: Leiter-3

Cennik testów ważny od dnia 11.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
206.57zł
216.90zł
5%
216.90zł
237.24zł
249.10zł
5%
249.10zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu