KRR - Kwestionariusz Relacji Rodzinnych*

Autor:
Mieczysław Plopa i Piotr Połomski
Wiek:
Młodzież (15-20 lat)
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony; przeciętnie dla jednej wersji: 10–15 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz jest przeznaczony do badania relacji rodzinnych w percepcji młodych ludzi.

Opis: Kwestionariusz ma sześć wersji służących do oceny:

  •  Rodziny jako całości. Jest to wersja Moja Rodzina zawierająca 32 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność, autonomia – kontrola i tożsamość.
  • Rodziców jako pary małżeńskiej. Jest to wersja Moi Rodzice jako Małżeństwo zawierająca 16 pozycji, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja i spójność.
  • Relacji z matką. Jest to wersja Moja Matka zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola.
  • Relacji z ojcem. Jest to wersja Mój Ojciec zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola.
  • Wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka. Jest to wersja Ja w Oczach Matki zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola.
  • Wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec. Jest to wersja Ja w Oczach Ojca, zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola.

Do każdego ze stwierdzeń osoba badana ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali. W badaniach można wykorzystywać wszystkie wersje jednocześnie lub – w zależności od celu badania – jedną bądź kilka z nich.

Rzetelność: w pełni zadowalające wskaźniki zgodności wewnętrznej skal dla wszystkich wersji.

Trafność: sprawdzano trafność teoretyczną, korelując wyniki poszczególnych wersji KRR z wynikami kwestionariuszy mierzących różne zmienne osobowościowe (między innymi: lęk, płeć psychologiczna, poczucie własnej skuteczności, empatia), preferencje zawodowe, kompetencje społeczne.

Normy: stenowe, osobno dla dziewcząt i chłopców (z wyjątkiem wersji Moi Rodzice jako Małżeństwo, która ma normy dla obu płci łącznie).

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodziny i relacji w rodzinie; do badań naukowych.


* Wydawcą testu jest VIZJA PRESS & IT

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
205.18zł
245.69zł
-
245.69zł

 

37.14zł
39.00zł
5%
39.00zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
15.86zł
19.51zł
23%
19.51zł
27.74zł
34.12zł
23%
34.12zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu