KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej*

Autor:
Mieczysław Plopa (2008)
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania - nieograniczony; przeciętnie około 40 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz jest przeznaczony do badania zachowań komunikacyjnych w małżeństwie.

Opis: Na kwestionariusz składają się dwie formy: jedna z nich przeznaczona jest do oceny własnych zachowań komunikacyjnych, druga - do oceny zachowań partnera. Każda z tych form ma po 30 pozycji, obydwie badają trzy główne wymiary komunikacji w małżeństwie: wsparcie, zaangażowanie i deprecjację. Dwa pierwsze wymiary można dodatkowo interpretować bardziej szczegółowo (wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na ogólne samopoczucie partnera oraz wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na konkretne problemy partnera). Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Rzetelność: wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: porównanie wyników grup kontrastowych: par homoseksualnych i heteroseksualnych oraz par różniących się długością związku; korelacje z kwestionariuszem osobowości oraz kwestionariuszami badającymi postawy rodzicielskie, relacje rodzinne, style przywiązania.

Normy: opracowane na podstawie wyników 3396 osób badanych różniących się wiekiem, wykształceniem, stażem małżeńskim; stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 - 60 lat.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką małżeństwa - do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie; do badań naukowych.

W sprzedaży także rozszerzone i pogłębione opracowanie narzędzia - KKMiP - Komunikacja w bliskich związkach


* Wydawcą testu jest VIZJA PRESS & IT

 

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
145.56zł
173.62zł
-
173.62zł

 

30.00zł
31.50zł
5%
31.50zł
15.07zł
18.53zł
23%
18.53zł
15.07zł
18.53zł
23%
18.53zł
15.07zł
18.53zł
23%
18.53zł
15.07zł
18.53zł
23%
18.53zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu