KANH - Kwestionariusz twórczego zachowania*

Autor:
Stanisław Popek (2000)
Wiek:
Od 12;6 r.ż., dorośli
Procedura:
Badania indywidualne i grupowe; bez ograniczenia czasu
Użytkownicy testu:
Bez ograniczeń

Kwestionariusz Twórczego Zachowania przeznaczony jest do badania uzdolnień twórczych, pojmowanych jako właściwości osobowościowe człowieka (postawa twórcza). Wyniki oceniane są w ramach czterech skal: konformizmu - K, nonkonformizmu - N, zachowań algorytmicznych - A, zachowań heurystycznych - H. Możliwe jest też uzyskanie innych wskaźników - dla postawy twórczej, postawy odtwórczej, sfery poznawczej oraz sfery charakterologicznej.

Opis: Kwestionariusz występuje w dwóch wersjach: KANH-I przeznaczonej do badania młodzieży szkolenj i studentów oraz KANH-II dso badania nauczycieli (właściwości psychometryczne były sprawdzane wyłącznie dla wersji KANH-I). Każda wersja składa się z 60 stwierdzeń, mających postać zdań oznajmujących, dotyczących zachowani się osoby badanej w sytuacjach uczenia się i działania. Badany ocenia stopień zgodności zdania z własnym zachowaniem na skali trzystopniowej: prawdziwe, częściowo prawdziwe, błędne.

Rzetelność: Wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej dla skali konformizmu, nonkonformizmu, zachowań algorytmicznych, zachowań heurystycznych; wysokie współczynniki stabilności bezwzględnej dla skal K, A, N, H.

Trafność: Dla wersji KANH-I potwierdzona trafność diagnostyczna (korelacje z innymi testami do badania postaw twórczych).

Normy: Stenowe opracowane oddzielnie dla każdej skali kwestionariusza dla uczniów lubelskich szkół średniach.

Zastosowanie: W poradnictwie do oceny uzdolnień twórczych.

Materiały:

  • Podręcznik (zawiera kwestionariusz i klucz).

* Wydawcą testu jest Wydawnictwo UMCS, Lublin

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
22.00zł
23.10zł
5%
23.10zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu