JSR - Jak Sobie Radzisz?

Autorzy:
Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik (2009)
Wiek:
Dzieci i młodzież
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru ''Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem" Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik.

Opis: JSR służy do badania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (11-17 lat). Składa się z dwóch części, pierwszej - przeznaczonej do pomiaru dyspozycyjnych sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej oraz drugiej – sytuacyjnych. W części pierwszej badany ustosunkowuje się do standardowej sytuacji trudnej, w drugiej – do opisanej przez siebie sytuacji trudnej doświadczanej na przestrzeni minionego roku.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna wersji dyspozycyjnej (alfa Cronbacha) wynosiła 0,86 dla całej skali i była zbliżona (0,85 – 0,87) dla wszystkich badanych kategorii wieku. Dla trzech skal opisujących różne strategie radzenia sobie, wartości współczynników mieszczą się w granicach 0,68-0,73, Dla wersji sytuacyjnej wskaźniki zgodności wewnętrznej okazały się nieznacznie niższe (0,66 – 0,71) niż dla wersji dyspozycyjnej. Stałość skali zweryfikowano poprzez dwukrotne badanie w odstępie sześciu tygodni; uzyskano zadowalające wskaźniki korelacji.

Trafność: Trafność skali JSR badano korelując wyniki skali z wynikami innych, podobnych narzędzi. Stwierdzono występowanie dodatniej korelacji między trzema strategiami JSR a podobnymi sposobami zachowania ocenionymi na podstawie inwentarza Moosa (CRI-Youth). Potwierdzono także występowanie statystycznie istotnych zależności ze skalą CSEI S Coopersmitha i skalą KOMPOS.

Normy: Funkcję norm dla dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat pełnią średnie i odchylenia standardowe.

Zastosowanie: Kwestionariusz służy do badania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kwestionariusz przeznaczony jest głównie do celów badawczych, może znaleźć zastosowanie w praktyce, w badaniach przesiewowych, profilaktycznych, w ocenie efektywności odziaływań terapeutycznych.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu