Jak zarejestrować się na naszej stronie?

Zachęcamy do zarejestrowania się na naszej stronie www.practest.com.pl. W naszej Księgarni Internetowej można zamawiać testy i książki.

Jest to wygodna forma zamawiania, gdyż dane do rejestracji wprowadza się tylko raz. Należy zapamiętać login i hasło! Przy każdym zamówieniu osoba zarejestrowana wskazuje płatnika - można zmienić dane do faktury (tak więc raz zarejestrowany klient może zamawiać dla różnych instytucji oraz prywatnie) i miejsce odbioru. Istenieje możliwość zapamiętania kilku adresów.

Klient rejestruje się w Księgarni Internetowej zawsze jako osoba fizyczna (nie jako instytucja - prosimy nie wpisywać nazwy instytucji w pole imię i nazwisko!!! Zamówienia z takich kont nie będa realizowane). Jest to osobiste konto zarejestrowanej osoby. Zamówienia może składać wyłącznie osoba zarejestrowana; złożenie zamówienia przez zarejestrowanego klienta jest równoznaczne z jego zobowiązaniem do odbioru przesyłki i zapłaty za zamówiony towar. Nie należy zatem udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Osoba zarejestrowana w koncie podaje adres mailowy, na które będą przychodziły informacje systemowe. Musi to być osobisty adres e-mail osoby zarejestrowanej, (nie sekretariat, biuro itp.), tak byśmy mogli mieć bezpośrdni kontakt z osobą zarejestrowaną.

Przy rejestracji należy zaznaczyć, czy jest się psychologiem. Jeżeli tak, to należy:

  • wpisać numer dyplomu oraz przysłać kopię dokumentu pocztą elektroniczną (skan), pocztą lub faksem na numer 22 841 29 12, z dopiskiem „rejestracja w Internecie". Można też wczytać skan dyplomu w danych rejestracyjnych. Osoby, które na dyplomie mają inne nazwisko niż aktualne proszone są o dostarczenie tą samą drogą kopii dokumentu z obydwoma nazwiskami (dowód osobisty lub akt ślubu). Wpisany numer musi być zgodny z numerem na dyplomie. Jeśli numer dyplomu nie zostanie wpisany - nazwisko klienta nie znajdzie się na liście nazwisk do autoryzacji.

  • po porównaniu przysłanej kserokopii dyplomu ze zgłoszeniem rejestracyjnym uaktywniamy klientowi do tego uprawnionemu możliwość wrzucania do koszyka testów psychologicznych (autoryzacja). Bez tej procedury klient może zamawiać jedynie książki i inne wydawnictwa niezastrzeżone dla psychologów.

Testy przeznaczone nie tylko dla psychologów można wrzucić do koszyka nie mając statusu psychologa na naszej stronie. Jednak realizacja zamówienia nastąpi dopieru po udokumentowaniu uprawnień do posługiwania się danym testem. W opisie każdego testu wskazani są użytkownicy, dla których test jest przeznaczony.

Osoba prywatna może zlecić wysłanie testów do innej osoby prywatnej wyłącznie pod warunkiem dostarczenia dyplomu magistra psychologii odbiorcy.

 

Secondary menu

płatności obsługuje payu