IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat

Autorzy:
Alexander Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx
Polska adaptacja i podręcznik:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Diana Fecenec
Wiek:
Dzieci w wieku 5–10 lat
Procedura:
Badanie indywidualne, średni czas badania 90 minut; standardowa procedura dopuszcza możliwość badania modułowego (badania wybranych obszarów funkcjonowania)
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka) znajdujące się w komplecie testowym.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna była szacowana dla całej próby normalizacyjnej łącznie. Rzetelność Skal Inteligencji Płynnej i Skrystalizowanej wyniosła 0,94, Nieco wyższa była zgodność wewnętrzna Skali Inteligencji Ogólnej – 0,96. Oznacza to, że wszystkie trzy Skale Inteligencji IDS mogą być wykorzystywane w diagnozie indywidualnej. Rzetelność siedmiu testów składających się na Skalę Inteligencji Płynnej zawiera się w przedziale między 0,77 a 0,96, zaś trzech testów należących do Skali Inteligencji Skrystalizowanej oscyluje wokół poziomu 0,90. Zakres współczynników rzetelności pozostałych testów jest następujący: testy badające umiejętności psychomotoryczne – od 0,62 do 0,73; testy do pomiaru kompetencji społeczno-emocjonalnych – od 0,51 do 0,71; skale mierzące motywację osiągnięć – od 0,91 do 0,96. Stabilność bezwzględna wyników jest zadowalająca: wyższa dla skal inteligencji (około 0,90) i niższa dla poszczególnych kompetencji: (między 0,60 a 0,70).

Trafność: Wszystkie Skale Inteligencji IDS bardzo wysoko korelują z analogicznymi skalami w WISC-R (około 0,80), co pozwala na zamienne stosowanie obu narzędzi wówczas, gdy ważna jest ocena inteligencji. Liczne korelacje IDS z innymi testami poznawczymi także potwierdziły trafność Skali IDS jako narzędzia badającego różne zdolności poznawcze. Wyniki w teście są trafnym predyktorem funkcjonowania w zakresie ważnych szkolnych umiejętności. Skale Inteligencji IDS pozwalają również trafnie przewidywać osiągnięcia szkolne (korelacje z ocenami szkolnymi). Porównanie wyników grup klinicznych (dysleksja, ADHD, Zespół Aspergera) wykazało, że rezultaty dzieci z populacji ogólnej i dzieci z grup klinicznych zgodnie z oczekiwaniami różnią się, oraz że różnice te można zaobserwować zarówno w zakresie inteligencji, jak i w profilu zdolności czy kompetencji. Analiza czynnikowa potwierdziła założenia konstrukcyjne oryginalnej wersji IDS.

Normy: Dzieci w wieku 5;0 – 10;11(30).

Zastosowanie: Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji (wyniki w Skalach Inteligencji IDS: Płynnej, Skrystalizowanej oraz w Skali Pełnej są ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ), do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Materiały:

  • Komplet (pomoce w torbie, podręcznik, arkusze zapisu -25 szt., arkusze matematyka 25 szt., arkusze kaczuszki - 25szt.)
  • Podręcznik
  • Pomoce w torbie
  • Arkusze zapisu (25 szt.)
  • Arkusze matematyka (25 szt.)
  • Arkusze uwagi selektywnej - kaczuszki (25 szt.)
  • Arkusze gotowość szkolna (25 szt.) - nie wchodzi w skład kompletu NOWOŚĆ!

Zobacz ulotkę

Komplet IDS 


Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
3 057.08zł
3 678.91zł
-
3 678.91zł
451.65zł
474.23zł
5%
474.23zł
2 426.17zł
2 984.19zł
23%
2 984.19zł
103.66zł
127.50zł
23%
127.50zł
51.67zł
63.56zł
23%
63.56zł
23.93zł
29.43zł
23%
29.43zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu