IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Autorzy:
Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frichknecht
Polska adaptacja i podręcznik:
Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak
Wiek:
Dzieci w wieku 3-5
Procedura:
Badanie indywidualne, średni czas badania wynosi 80 minut. Standardowa procedura dopuszcza możliwość badania modułowego (badania wybranymi testami)
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa);  Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy: Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć).

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna Skali Inteligencji Płynnej szacowana dla poszczególnych grup normalizacyjnych  wyniosła od 0,90 do 0,96; Skali Inteligencji Skrystalizowanej – od 0,85 do 0,90, a dla Skali Inteligencji Ogólnej – od 0,94 do 0,96. Są to wartości wysokie, pozwalające na wykorzystywanie skal inteligencji IDS-P w diagnozie indywidualnej. Rzetelność wyników w sferach w żadnej  grupie wieku nie jest niższa niż 0,80, natomiast zgodność wewnętrzna testów jest zróżnicowana. Stabilność bezwzględna wyników jest zadowalająca: najwyższa dla trzech skal inteligencji (0,87 – 0,92), niższa dla testów i sfer (między 0,61 a 0,87).

Trafność: Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła równoległość wersji oryginalnej i polskiej adaptacji IDS-P. Korelacje Skali IDS-P z takimi testami, jak: Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera, Test Słownikowy dla Dzieci TSD, Test Szybkiego Nazywania w Wersji dla Dzieci Młodszych TSN-M świadczą o jej trafności jako narzędzia badającego różne zdolności poznawcze. Za trafnością testów badających kompetencje przemawia natomiast zgodność ich wyników z ocenami nauczycieli i rodziców. Porównanie wyników grup klinicznych (zespół Downa, FASD, specyficzne zaburzenia w rozwoju mowy i języka) wykazało, że rezultaty dzieci z populacji ogólnej i dzieci z grup klinicznych zgodnie z oczekiwaniami różnią się, oraz że w przypadku dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i języka możliwe jest określenie specyficznego dla tego zaburzenia profilu wyników w testach IDS-P.

Normy: Znormalizowane zostały wyniki w testach (w skali 1–19 z M=10 i SD=3), sferach i w skalach inteligencji (IQ z M=100 i SD=15). Dzieci w wieku 2;11(31) – 5;11(31): w pierwszej połowie 3. r.ż – normy w przedziałach kwartalnych, od drugiej połowy 3. r. ż  – normy w przedziałach półrocznych.

Zastosowanie: Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS-P, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji, do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, pomoce w torbie, arkusze zapisu)
  • Podręcznik
  • Pomoce w torbie
  • Arkusze zapisu

Zobacz ulotkę

ZOBACZ TAKŻE: IDS Skale inteligencji i rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat


   ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku przedszkolnym IDS-P

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
4 154.26zł
5 021.70zł
-
5 021.70zł
489.07zł
513.52zł
5%
513.52zł
3 545.98zł
4 361.55zł
23%
4 361.55zł
119.21zł
146.63zł
23%
146.63zł
41.93zł
51.57zł
23%
51.57zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu