IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

Autorzy:
Alexander Grob, Priska Hagmann-von Arx
Polska adaptacja i podręcznik:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Diana Fecenec
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 5–20 lat
Procedura:
Badanie indywidualne. Standardowa procedura przewiduje badanie modułowe (badanie wybranych obszarów funkcjonowania). Średni czas badania: inteligencja (14 testów) – ok. 90 minut; funkcje wykonawcze (4 testy) – ok. 30 minut; kompetencje: umiejętności psychomotoryczne (3 testy) – ok. 20 minut; kompetencje społeczno-emocjonalne (3 testy) – ok. 15 minut; kompetencje szkolne (4 testy) – zależnie od wieku 30–60 minut; postawa wobec pracy (2 testy) – ok. 7 minut.)
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5-20 lat. Bateria składa się z 30 testów, które badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Dodatkowo psycholog może ocenić zachowanie osoby badanej w sytuacji testowej. Nacisk kładzie się na dynamikę specyficznych dla okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków. W praktyce psychologicznej skale będą zazwyczaj wykorzystywane modułowo.

IDS-2 jest pełniejszą kontynuacją i koncepcyjnym rozszerzeniem Skal IDS. Dzięki temu, że obejmuje bardzo szeroki, 15-letni przedział wieku (od 5 do 20 lat) i umożliwia pełną diagnozę wszystkich obszarów rozwoju dzieci i młodzieży IDS-2 staje się najbardziej wszechstronnym narzędziem w diagnostyce psychologicznej dzieci i młodzieży dostępnym na rynku. Jego modułowa struktura, wielość wskaźników i bogate możliwości analiz pozwalają na swobodne dostosowanie zakresu badania do potrzeb diagnosty.

Częstą praktyką jest wybór z całej baterii tych testów, które służą do badania kompetencji społeczno-emocjonalnych. Na życzenie użytkowników, poza standardowymi arkuszami do IDS-2, przygotowaliśmy oddzielny arkusz do badania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Rzetelność: Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna oraz stabilność ilorazów inteligencji i wyników czynnikowych, na ogół wysoka (>0,70) rzetelność testów inteligencji. Wysoka rzetelność ogólnego wskaźnika funkcji wykonawczych, satysfakcjonująca (ok. 0,8) rzetelność wyników w testach. W testach kompetencji, rzetelność wskaźników ogólnych jest wysoka (0,8–0,9) i w pełni uzasadnia ich wykorzystywanie w diagnozie indywidualnej. Nieco niższą rzetelnością (ok. 0,7) charakteryzuje się wskaźnik ogólny kompetencji społeczno-emocjonalnych. Wyniki w poszczególnych testach kompetencji na ogół mają w pełni satysfakcjonujące wskaźniki rzetelności. Wyniki testów do pomiaru postawy wobec pracy charakteryzują się zarówno wysoką zgodnością wewnętrzną, jak i stabilnością.

Trafność: Testy inteligencji – struktura inteligencji mierzonej IDS-2 jest analogiczna jak w przypadku wersji oryginalnej. Wyniki surowe w testach wzrastają wraz z wiekiem. Ilorazy inteligencji i wyniki czynnikowe istotnie korelują z odpowiadającymi im wynikami WAIS-R(PL). Wyniki w IDS-2 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum istotnie korelują z ich ocenami szkolnymi. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uzyskują w IDS-2 wyniki niskie. IDS-2 trafnie różnicuje też stopień niepełnosprawności intelektualnej (lekki vs umiarkowany).

Testy funkcji wykonawczych - ich wyniki rosną z wiekiem. Wykazują też związek z inteligencją, w szczególności z wynikami testów mierzących szybkość przetwarzania informacji i odporność na dystraktory. Korelują z wynikami Kolorowego Testu Połączeń dla Dzieci CCTT. Są obniżone u dzieci z dysleksją i dzieci z ADHD.

Testy kompetencji – zebrane dane potwierdziły trafność pomiaru kompetencji. W najmniejszym stopniu potwierdzona została trafność testów kompetencji społeczno-emocjonalnych, w największym – testów kompetencji szkolnych. Uzyskane wyniki istotnie korelowały z ocenami nauczycieli dotyczącymi poszczególnych rodzajów kompetencji.

Normy: Opracowano dla 36 grup wieku. Dla dzieci w wieku 5–9 lat opracowano normy kwartalne, dla dzieci w wieku 10–14 lat – normy półroczne, dla osób w wieku 15–20 lat – normy roczne. Wyniki przeliczone w testach ujmowane są na skali 19-punktowej ze średnią 10 i odchyleniem standardowym 3. Ilorazy inteligencji i wyniki czynnikowe ujmowane są na skali ze średnią 100 i odchyleniem standardowym 15. Ilorazy inteligencji obejmują zakres 30–170.
Dla dzieci w wieku 5–14 lat opracowano też równoważniki wieku wskazujące wiek, w jakim określony wynik surowy w teście odpowiada przeciętnemu wynikowi przeliczonemu (10 punktom).

Zastosowanie: Ze względu na to, że IDS-2 składa się z 30 testów może być wykorzystywany do bardzo różnych celów, takich jak:

 • Diagnozowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym różnicowanie normy i niepełnosprawności, określanie stopnia niepełnosprawności (lekkie vs umiarkowane) oraz ocena mocnych i słabych stron w zakresie zdolności i kompetencji.
 • Diagnozowanie osób z trudnościami szkolnymi mające na celu określenie przyczyn tych trudności oraz projektowanie oddziaływań terapeutycznych.
 • Diagnozowanie gotowości szkolnej wedle procedury opisanej wcześniej dla Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5–10 lat IDS, uzupełnionej o wybrane wskaźniki.
 • Identyfikowanie dzieci podejrzanych o różne zaburzenia (dysleksja, ADHD, autyzm).
 • Diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych.

Materiały:

 • Komplet (pomoce w torbie, 18 rodzajów ark., 3 rodzaje podręczników)
 • Pomoce testowe w torbie
 • Podręcznik 1: Podstawy teoretyczne, własności psychometryczne, interpretacja
 • Podręcznik 2: Przeprowadzanie badania i interpretacja wyników
 • Podręcznik 3: Tabele norm
 • Arkusze zapisu Inteligencja (10 egz.)
 • Arkusze zapisu Inteligencja (przesiew) (10 egz.)
 • Arkusze zapisu Funkcje wykonawcze (10 egz.)
 • Arkusze zapisu Kompetencje 5–6 lat (10 egz.)
 • Arkusze zapisu Kompetencje 7–10 lat (10 egz.)
 • Arkusze zapisu Kompetencje 11–20 lat(10 egz.)
 • Arkusz zapisu do badania kompetencji społeczno-emocjonalnych (10 szt.)*
 • Arkusz do testu Papugi 5-9 lat (10 egz.)
 • Arkusz do testu Papugi 10–20 lat (10 egz.)
 • Arkusz do testu Krążki z zadaniami 1 i 2 (10 egz.)
 • Arkusz do testu Krążki z zadaniami 3 i 4 (10 egz.)
 • Arkusz do testu Kwadraty 5–9 lat (10 egz.)
 • Arkusz do testu Kwadraty 10–20 lat (10 egz.)
 • Arkusz do testu Podzielność uwagi (10 egz.)
 • Arkusz do testów Postawa wobec pracy I i II (10 egz.)
 • Zeszyty do testu Drogi (10 egz.)
 • Zeszyty do testu Koordynacja wzrokowo-ruchowa (10 egz.)
 • Zeszyty do testu Rozumowanie logiczno-matematyczne (10 egz.)
 • Zeszyt do testu Pisanie (10 egz.)

* Na życzenie naszych klientów, którzy czasami wykorzystują IDS-2 do badania kompetencji społeczno-emocjonalnych, wprowadziliśmy do sprzedaży nowy typ arkusza do badania wyłącznie tego obszaru. Arkusze te nie wchodzą w skład kompletu.

Pobierz ulotkę

UWAGA: Klientów, którzy nabyli materiały do IDS-2 w 2018 r. w ramach promocyjnej przedsprzedaży i chcą teraz nabyć podręczniki z rabatem 25%, prosimy o  komentarz w uwagach do zamówienia - przyspieszy to jego realizację. Liczba egzemplarzy każdego z podręczników, które można nabyć z rabatem odpowiada liczbie zakupionych zestawów promocyjnych.

 

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


 


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
4 751.00zł
5 631.19zł
-
5 631.19zł
505.58zł
530.86zł
5%
530.86zł
449.40zł
471.87zł
5%
471.87zł
225.82zł
237.11zł
5%
237.11zł
3 140.85zł
3 863.25zł
23%
3 863.25zł
41.28zł
50.78zł
23%
50.78zł
20.06zł
24.67zł
23%
24.67zł
20.65zł
25.40zł
23%
25.40zł
20.65zł
25.40zł
23%
25.40zł
20.65zł
25.40zł
23%
25.40zł
53.09zł
65.30zł
23%
65.30zł
41.28zł
50.78zł
23%
50.78zł
41.28zł
50.78zł
23%
50.78zł
35.40zł
43.54zł
23%
43.54zł
7.67zł
9.44zł
23%
9.44zł
7.67zł
9.44zł
23%
9.44zł
10.27zł
12.63zł
23%
12.63zł
10.27zł
12.63zł
23%
12.63zł
10.61zł
13.05zł
23%
13.05zł
21.24zł
26.12zł
23%
26.12zł
21.24zł
26.12zł
23%
26.12zł
24.77zł
30.47zł
23%
30.47zł
21.24zł
26.12zł
23%
26.12zł
6.14zł
7.55zł
23%
7.55zł
5.19zł
6.38zł
23%
6.38zł
Nie wchodzi w skład kompletu
20.00zł
24.60zł
23%
24.60zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu