GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

Autorzy:
Ralf Schwarzer, Michael Jerusalem, Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; czas badania nie przekracza 2-3 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: GSES składa się z 10 stwierdzeń wchodzących w skład jednego czynnika. Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzną skali GSES oszacowano na podstawie badania 174 osób w wieku 20-55 lat. Współczynnik alfa Cronbacha wyniósł 0,85. Rzetelność skali  oceniana metodą test-retest (po pięciu tygodniach) wyniosła 0,78.

Trafność: Istotne statystycznie zależności między skalą GSES a wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia (MHLC), nastawieniem optymistycznym (mierzonym Testem Orientacji życiowej LOT-R) i poczuciem własnej wartości (mierzonym Skalą Poczucia Własnej Wartości Rosenberga RSES). Podobnie jak w wersji oryginalnej, skala posiada jednolitą strukturę, potwierdzoną wynikami analizy czynnikowej.

Normy: Stenowe dla dorosłych w wieku 30 – 55 lat,. Dodatkowo średnie i odchylenia standardowe dla siedmiu grup klinicznych: diabetyków, pacjentów dializowanych, mężczyzn po zawale, chorych ze stwardnieniem rozsianym, kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w okresie menopauzy oraz kobiet po mastektomii.

Zastosowanie: Skala jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.

UWAGA! Aktualnie w sprzedaży jest drugie (zmienione) wydanie arkuszy GSES. Zmiany dotyczą treści pytań i zostały wprowadzone na życzenie R. Schwarzera - współautora GSES.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
13.86zł
17.05zł
23%
17.05zł
220.15zł
231.16zł
5%
231.16zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu