EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S)

Autorzy testu:
Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck (2006)
Polska adaptacja:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Polska normalizacja:
Aleksandra Jaworowska (2011)
Użytkownicy testu::
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Wersja z 2011 r. EPQ-R służy do badania podstawowych - w teorii Eysencka wymiarów osobowości.

Opis: EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 6 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle. Dwie skale dodatkowe – Skłonność do uzależnień (UZ) i Skłonność do przestępstw (PRZ) – pozwalają na identyfikowanie osób w różny sposób zaburzonych. Nazwy tych skal są zgodne z oryginałem. Polskie dane walidacyjne nie pozwalają jednak, aby ich wyniki można było interpretować jako wskazujące na skłonność do uzależnień lub skłonność do przestępstw.

EPQ-R(S) składa się z 48 pozycji pochodzących z wersji pełnej EPQ-R. Pozwala na obliczenie wyników w 4 skalach: Psychotyzmu (P), Ekstrawersji (E), Neurotyzmu (N) i Kłamstwa (K).

Rzetelność: EPQ-R: w pełni zadowalająca stabilność bezwzględna wyników wszystkich skal, satysfakcjonująca zgodność wewnętrzna, z wyjątkiem skali Psychotyzmu.

EPQ-R(S): satysfakcjonująca stabilność bezwzględna wyników wszystkich skal, zadowalająca zgodność wewnętrzna skal Ekstrawersji, Neurotyzmu i Kłamstwa, natomiast niska skali Psychotyzmu.

Trafność: EPQ-R: potwierdzona trafność czynnikowa, podane korelacje z innymi miarami osobowości (MMPI-2, ACL, STAI) oraz Skalą Wartości Rokeacha. Trafność kryterialna oceniana na podstawie analizy wyników grup klinicznych (pacjenci z nerwicą, alkoholicy, narkomani, więźniowie) oraz grup zawodowych i osób bezrobotnych.

EPQ-R(S): potwierdzona trafność czynnikowa oraz podane korelacje z innymi miarami osobowości – MMPI-2, ACL, STAI i Kwestionariuszem Impulsywności IVE.

Normy: EPQ-R oraz EPQ-R(S): Dla dwóch grup wieku (16-30 lat i 31-69 lat), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: EPQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Podobne mogą być zastosowania wersji skróconej, jednak z wyjątkiem skali Psychotyzmu z EPQ-R(S), która okazała się mało trafna i mało rzetelna.

Elementy do wersji papier-ołówek

 • Komplet pełny (Polskie normalizacje, podręcznik oryginalny, 25 kwestionariuszy EPQ-R, 25 kwestionariuszy EPQ-R(S), klucze EPQ-R (6 szt.), klucze EPQ-R(S) (4 szt.))
 • Komplet wersja podstawowa (Polskie normalizacje, podręcznik oryginalny, 25 kwestionariuszy EPQ-R, klucze EPQ-R (6 szt.))
 • Komplet wersja skrócona (Polskie normalizacje, podręcznik oryginalny, 25 kwestionariuszy EPQ-R(S), klucze EPQ-R(S) (4 szt.))
 • Polskie normalizacje EPQ-R, EPQ-R(S)
 • Podręcznik oryginalny EPQ-R, EPQ-R(S) i IVE
 • Kwestionariusz EPQ-R
 • Kwestionariusz EPQ-R(S)
 • Klucze EPQ-R
 • Klucze EPQ-R(S)


Oprócz wersji papier-ołówek test EPQ-R (także w wersji skróconej) dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

 • e-EPQ-R jednostka badaniowa*
 • e-EPQ-R jednostka badawcza (bez raportu)*
 • e-EPQ-R(S) jednostka badaniowa*
 • e-EPQ-R(S) jednostka badawcza (bez raportu)*
 • Doładowanie portfelowe

*Licencji badaniowych (z raportem) i licencji badawczych (bez raportu) nie można łączyć w ramach jednego konta użytkownika Epsilon.

Specjalna oferta dla studentów i pracowników naukowych uczelni - Zobacz.

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

 • e-EPQ-R wprowadzenie wyników 
 • e-EPQ-R(S) wprowadzenie wyników

 

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
495.12zł
569.75zł
-
569.75zł
383.54zł
432.51zł
-
432.51zł
329.61zł
366.17zł
-
366.17zł
68.13zł
71.54zł
5%
71.54zł
149.90zł
157.39zł
5%
157.39zł
22.42zł
27.58zł
23%
27.58zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
143.09zł
176.00zł
23%
176.00zł
95.39zł
117.33zł
23%
117.33zł
18.00zł
22.14zł
23%
22.14zł
9.00zł
11.07zł
23%
11.07zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
6.75zł
8.30zł
23%
8.30zł
4.80zł
5.90zł
23%
5.90zł
2.40zł
2.95zł
23%
2.95zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu