DMI-2 - Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2 (DMI-2M, DMI-2S)

Autor:
Anna Matczak (2001)
Wiek:
Dzieci w wieku 6–10 lat (DMI-2M) i 9–13 lat (DMI-2S)
Procedura:
Testy przeprowadza się indywidualne lub grupowo (zależnie od wersji), w trakcie dwu sesji; czas badania nieograniczony, w wersji przeznaczonej do badań indywidualnych przewidziane jest zbieranie od dzieci uzasadnień odpowiedzi.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); pedagodzy – po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Testy DMI-2M i DMI-2S są daleko idącymi modyfikacjami wcześniejszego testu DMI, służącymi do diagnozy możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych. Wersje przeznaczone do badań indywidualnych stanowią próbę połączenia diagnozy psychometrycznej z ideami diagnozy dynamicznej, umożliwiając ocenę stopnia rozwojowego zaawansowania myślenia operacyjnego i wykrywania jego deficytów.

Opis: każdy z testów składa się z 76 zadań, opartych na materiale werbalnym, rysunkowym i liczbowym, zgrupowanych w dwu zeszytach. Zadania te wymagają uzupełniania klas, serii i analogii przez każdorazowe wybieranie potrzebnego elementu spośród pięciu podanych oraz (w wersjach do badań indywidualnych) uzasadnianie dokonywanych wyborów. Odpowiedzi punktuje się w skali od 0 do 3 (w zależności od stopnia ich poprawności). Możliwa jest analiza jakościowa dotycząca typu popełnianych błędów i (w wersjach do badań indywidualnych) rodzaju podawanych uzasadnień.

Rzetelność: wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: potwierdzona trafność teoretyczna oraz diagnostyczna (zmiany rozwojowe, korelacje z ocenami szkolnymi, korelacje z Testem Matryc Ravena).

Normy: opracowano normy stenowe na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich, osobne dla badań indywidualnych i grupowych: DMI-2M - dla poziomów wieku 8, 9 i 10 lat (badania grupowe) oraz 6, 7, 8, 9 i 10 lat (badania indywidualne); DMI-2S - dla poziomów wieku 9,10, 11, i 13 lat (badania grupowe) oraz 11 i 13 lat (badania indywidualne).
Trwają badania, których wyniki pozwolą na opracowanie nowych norm oraz zaktualizowanie charakterystyki psychometrycznej narzędzia. Więcej

Zastosowanie: DMI-2 można stosować zamiast lub w uzupełnieniu testu inteligencji dla oceny ogólnego poziomu umysłowego dziecka, a także w celu diagnozy poziomu rozwoju operacji konkretnych jako istotnej przesłanki przy prognozowaniu osiągnięć szkolnych lub wykrywaniu przyczyn trudności w nauce. Uzyskiwane informacje jakościowe (zwłaszcza pochodzące z badań indywidualnych) mogą być pomocne przy planowaniu oddziaływań korekcyjno-wychowawczych.

Materiały:

 • Komplet (podręcznik; Rozwojowe i indywidualne... (uwaga: pozycja niewymieniona niżej); po 5 zeszytów RM, KM, RS, KS; po 25 arkuszy RM, KM, RS, KS - grupowe; po 25 arkuszy RM, KM, RS, KS - indyw.;komplet kluczy)
 • Podręcznik
 • Matczak A. - Rozwojowe i indywidualne zróżnicowanie operacyjności myślenia konkretnego a diagnoza możliwości intelektualnych (uwaga: pozycja niewymieniona niżej)
 • Zeszyty testowe RM (5 egz.)
 • Zeszyty testowe KM (5 egz.)
 • Zeszyty testowe RS (5 egz.)
 • Zeszyty testowe KS (5 egz.)
 • Arkusze RM-grupowe (25 egz.)
 • Arkusze KM-grupowe (25 egz.)
 • Arkusze RS-grupowe (25 egz.)
 • Arkusze KS-grupowe (25 egz.)
 • Arkusze RM-indyw. (25 egz.)
 • Arkusze KM-indyw. (25 egz.)
 • Arkusze RS-indyw. (25 egz.)
 • Arkusze KS-indyw. (25 egz.)
 • Klucz RM
 • Klucz KM
 • Klucz RS
 • Klucz KS

Zobacz ulotkę


Możliwe jest przeprowadzenie przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP szkolenia: Stosowanie testu DMI2 (do diagnozy myślenia operacyjnego u dzieci w wieku 6–13 lat). W razie zainteresowania, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@practest.com.pl


 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
755.83zł
880.11zł
-
880.11zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
48.45zł
59.59zł
23%
59.59zł
48.45zł
59.59zł
23%
59.59zł
48.45zł
59.59zł
23%
59.59zł
48.45zł
59.59zł
23%
59.59zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu