Diagnoza psychologiczna

Standardy diagnozy uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP (2018): LINK

Szczegółowe opisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej opracowane przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020): LINK

Europejski Standardy dla Użytkowników Testów EFPA Euro Test: LINK

Stosowanie testów w Polsce wyniki ankiety EFPA (2009): LINK

Diagnoza psychologiczna w kontekście wielokulturowości: LINK

Wykorzystanie IDS do badania gotowości szkolnej: LINK

O Efekcie Flynna: LINK

Efekt Flynna a Skala Leitera: LINK

Stanowisko Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych: LINK

Stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie badania osób transpłciowych: LINK

Secondary menu

płatności obsługuje payu