CwP - Skala Człowiek w Pracy

Autorzy:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Joanna Bitner
Wiek:
Pracujące osoby dorosłe, w wieku od 20 do 60 lat
Procedura:
Badania indywidualne i grupowe; czas badania – nieograniczony, przeciętnie: około 15 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); doradcy zawodowi i specjaliści HR - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

Opis: Kwestionariusz składa się z 60 pozycji w formie zdań twierdzących, badany udziela odpowiedzi  na czterostopniowej skali.  Pozycje kwestionariusza tworzą dwie skale główne: Skala Kontrolna i skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli. Ta ostatnia składa się dodatkowo z siedmiu podskal: trzech empirycznych - Poczucie Braku Skuteczności, Poczucie Zależność od Losu, Poczucie Zależności od Innych oraz czterech teoretycznych - Kontrola Osobista, Ideologia Kontroli, Sukcesy i Porażki.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego (skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli ), nieco niższa (zazwyczaj nie przekraczająca 0,80) rzetelność wyników w skalach. Wysoka stabilność bezwzględna wyniku ogólnego (w skali Poczucia Umiejscowienia Kontroli).

Trafność:  Wynik ogólny (skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli)  dodatnio koreluje z innymi miarami poczucia umiejscowienia kontroli, oraz z takimi zmiennymi, jak zadowolenie z życia czy inteligencja emocjonalna. Wynik w PUK różnicuje także grupy zawodowe, których obowiązki zawodowe cechują się różnym poziomem samodzielności i niezależności (np. osoby na stanowiskach kierowniczych vs. podwładni).

Normy: Normy stenowe, opracowane na podstawie próby 525 osób, z uwzględnieniem podziału na trzy grupy wieku (kobiety i mężczyźni łącznie): 20 – 29 lat, 30 – 49 lat i 50 – 60 lat – dla skali Poczucia Umiejscowienia Kontroli oraz 20 – 29 lat, 30 – 39 lat i 40 – 60 lat – dla Skali Kontrolnej.

Zastosowanie: Może być stosowany do celów selekcji zawodowej i alokacji już zatrudnionych pracowników. Także w badaniach naukowych, szczególnie dotyczących problematyki uwarunkowań funkcjonowania pracowników i ich efektywności zawodowej.

Elementy do wersji papier-ołówek:
Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, klucz)
● Podręcznik
● Kwestionariusze (25 egz.)
● Klucz

Zobacz ulotkę

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

Kompetencje kierownicze w organizacji – style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu CWP niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Kompetencje kierownicze w organizacji – style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.

Warsztat specjalisty HR: testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Oprócz wersji papier-ołówek test CwP dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-CwP wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
220.09zł
238.87zł
-
238.87zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
16.80zł
20.66zł
23%
20.66zł
18.90zł
23.25zł
23%
23.25zł
5.04zł
6.20zł
23%
6.20zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu