CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell

Autorzy:
Raymond B. Cattell, Alberta K.S. Cattell
Polska adaptacja i podręcznik:
Anna Matczak, Katarzyna Martowska
Wiek:
Licealiści, studenci, dorośli z wyższym wykształceniem
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas ograniczony – około 30 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych);
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji.

Opis: CFT 3 składa się z dwu analogicznych części, oznaczonych literami A i B, stanowiących dwa odrębne zeszyty. Każda z nich zawiera cztery testy składowe. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty – wymagają wybierania właściwych odpowiedzi spośród podanych potencjalnych rozwiązań. Odpowiedzi udziela się na samokopiującym arkuszu zawierającym klucz. W badaniu można stosować obie części CFT 3 lub też przeprowadzać badanie skrócone przy użyciu części A.

Rzetelność: W pełni zadowalająca zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego (alfa Cronbacha > 0,80) i nieco niższa, choć też satysfakcjonująca wyniku części A (alfa Cronbacha: 0,77 – 0,81 w zależności od próby). Wysoka stabilność bezwzględna u dorosłych, niższa u licealistów. Wyniki ulegają istotnej poprawie w drugim badaniu prowadzonym po upływie 3 tygodni.

Trafność: Za trafnością CFT 3 jako testu do pomiaru inteligencji płynnej przemawiają: obniżanie się wyników z wiekiem, wysokie korelacje z wynikami testów inteligencji płynnej (TMS i TMZ), istotne, lecz niższe, z wynikami testów inteligencji skrystalizowanej (Omnibus, APIS, TRS-Z), korelowanie wyników CFT 3 z ocenami szkolnymi u licealistów.

Normy: Dla licealistów (uczniów klas trzecich), studentów i osób dorosłych z wyższym wykształceniem – dla wyniku łącznego części A oraz dla wyniku ogólnego (część A + część B).

Zastosowanie: CFT 3 dostarcza informacji o potencjale intelektualnym osoby badanej. Jest więc szczególnie użyteczny, gdy celem diagnozy jest prognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji. Można go rekomendować do celów selekcji zawodowej i poradnictwa szkolno-zawodowego. Ze względu na dużą trudność zadań nadaje się do prognozowania powodzenia na wyższych szczeblach edukacji i funkcjonowania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych.

Materiały do wersji papier-ołówek:
Komplet komplet (podręcznik, 5 zeszytów A, 5 zeszytów B, po 25 arkuszy odpowiedzi z kluczem A i B)
● Podręcznik
● Zeszyt testowy A
● Zeszyt testowy B
● Arkusz odpowiedzi z kluczem A (25 egz.)
● Arkusz odpowiedzi z kluczem B (25 egz.)

Zobacz ulotkę

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Warsztat specjalisty HR: testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Oprócz wersji papier-ołówek test CFT 3 dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z  wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe.  Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-CFT 3 wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
362.29zł
413.77zł
-
413.77zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
47.85zł
58.85zł
23%
58.85zł
47.85zł
58.85zł
23%
58.85zł
44.88zł
55.20zł
23%
55.20zł
44.88zł
55.20zł
23%
55.20zł
9.45zł
11.62zł
23%
11.62zł
2.52zł
3.10zł
23%
3.10zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu