CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. Weiβa we współpracy z B.Weiβem

Autorzy:
Raymond B. Cattell, Rudolf H. Weiβ (rewizja)
Polska adaptacja i podręcznik:
Joanna Stańczak
Wiek:
Dzieci, młodzież, dorośli
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas ograniczony – około 60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych);
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym.

Opis: CFT 20-R składa się z dwu analogicznych części. Każda z nich zawiera cztery testy podtesty, reprezentujące cztery różne typy zadań. Obie części zamieszczone są w jednym zeszycie testowym. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty – w każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna i należy ją wybrać spośród pięciu podanych możliwości. Odpowiedzi udziela się na samokopiującym arkuszu zawierającym klucz. W badaniu można stosować obie części CFT 20-R lub też przeprowadzać badanie skrócone przy użyciu części 1.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna zarówno wyniku ogólnego, jak i obu części testu (rzetelność połówkowa > 0,80). Umiarkowanie wysoka lub wysoka (zależnie od badanej grupy) stabilność bezwzględna, niższa u dzieci poniżej 12 roku życia. Wyniki ulegają istotnej poprawie w drugim badaniu prowadzonym po upływie 3 tygodni.

Trafność: O trafności CFT 20-R korzystnie świadczą: zgodna z teorią inteligencji płynnej zmienność wyników wraz z wiekiem badanych, potwierdzone związki z innymi miarami inteligencji – wyższe z testami badającymi inteligencję płynną (TMS), niższe z testami badającymi inteligencję skrystalizowaną, zwłaszcza na materiale słownym (testy słownikowe), korelacje z ocenami szkolnymi u uczniów.

Normy: Dla uczniów w wieku od 8 do 19 lat oraz dorosłych w wieku od 20 do 59 lat (próby ogólnopolskie) – dla wyniku ogólnego (sumy punktów z obu części testu) oraz dla poszczególnych części (części 1 i części 2).

Zastosowanie: CFT 20-R jest miarą inteligencji płynnej, może być więc użyteczny wszędzie tam, gdzie ocena tej zdolności jest ważna z punktu widzenia prognozowania dalszych osiągnięć jednostki. Ze względu na możliwość badania osób reprezentujących szerokie spektrum wieku, test można rekomendować zarówno do stosowania w poradnictwie szkolnym np. przy określaniu wyboru kolejnych etapów nauczania czy też identyfikowaniu uczniów wymagających zastosowania programów wyrównawczych), jak i zawodowym (selekcja lub doradztwo). CFT 20-R może być także wykorzystywany do badań naukowych nad naturą i rozwojem inteligencji.

Materiały do wersji papier-ołówek:
Komplet (podręcznik, 5 zeszytów testowych, 25 arkuszy odpowiedzi z kluczem)
● Podręcznik
● Zeszyty testowe (5 egz.)
● Arkusze odpowiedzi (25 egz.)

Zobacz ulotkę

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Warsztat specjalisty HR: testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Oprócz wersji papier-ołówek test CFT 20-R dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z  wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: 

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-CFT 20-R wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
334.18zł
374.44zł
-
374.44zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
79.22zł
97.44zł
23%
97.44zł
51.61zł
63.48zł
23%
63.48zł
19.85zł
24.41zł
23%
24.41zł
5.29zł
6.51zł
23%
6.51zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu