CECS - Skala Kontroli Emocji

Autorzy:
Maggie Watson, Steven Greer
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: CECS składa się z 21 stwierdzeń, które pozwalają na uzyskanie wyniku ogólnego odnoszącego się do kontroli emocji oraz trzech podskal odnoszących się do kontroli gniewu, kontroli depresji i kontroli lęku.

Rzetelność: Rzetelność skali oceniono poprzez oszacowanie jej zgodności wewnętrznej i stabilności bezwzględnej. Wskaźnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha wyniósł 0,80 dla kontroli gniewu, 0,77 depresji, 0,78 lęku oraz 0,87 dla łącznego wskaźnika kontroli emocji. Wskaźniki stabilności podskal zawierały się w granicach 0,36 – 0,49 i były znacznie niższe niż dla wersji oryginalnej.

Trafność: Wyniki kontroli gniewu porównano z Pomiarem Gniewu Framingham uzyskując znaczącą, dodatnią korelację z gniewem skierowanym do wewnątrz oraz ujemną z gniewem zewnętrznym i gniewem rozładowanym rozmową. Wszystkie trzy wskaźniki kontroli emocji korelują ujemnie z poczuciem własnej wartości Skali Rosenberga, co potwierdza teoretyczną wartość skali CECS.

Normy: Skala nie posiada norm. Uzyskany wynik porównuje się ze średnim wynikiem osób różnej płci i w różnym wieku lub ze średnim wynikiem osób z jednej z czterech grup klinicznych (diabetyków, pacjentów dializowanych, mężczyzn po zawale i kobiet w okresie menopauzy).

Zastosowanie: Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych; jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.

 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.55zł
14.21zł
23%
14.21zł
220.15zł
231.16zł
5%
231.16zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu