CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

Autor:
Maria Kovacs
Polska adaptacja i podręcznik:
Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat
Procedura:
Kwestionariusze mogą być wypełniane podczas spotkania indywidualnego lub grupowo; nauczyciele po udzieleniu instrukcji przez psychologa (lub innego specjalistę) mogą wypełniać kwestionariusze bez nadzoru psychologa
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pedagodzy, pielęgniarki pediatryczne i psychiatryczne – po odbyciu szkolenia.
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: komplet obejmuje pełną i skróconą wersję kwestionariusza samopisu, wersję dla rodziców (lub innych opiekunów) i wersję dla nauczycieli. Czas wypełniania wersji do samoopisu - od 10 do 15 minut, wersji dla rodzica i nauczyciela - od 5 do 10 minut, wersji skróconej - około 5 minut. CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. W połączeniu z innymi istotnymi źródłami informacji narzędzia te mogą pomóc we wczesnej identyfikacji młodzieży podatnej na depresję, a także mogą służyć do monitorowania efektów leczenia.

Kwestionariusze zawierają skale służące do pomiaru problemów emocjonalnych i problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem; wersja samoopisowa zawiera dodatkowo podskale mierzące negatywny nastrój / objawy somatyczne, niską samoocenę oraz brak efektywności w działaniu i problemy interpersonalne.

Więcej informacji o narzędziu

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego we wszystkich wersjach kwestionariusza, zadowalająca rzetelność wyników w skalach.

Trafność: Potwierdzona trafność dyskryminacyjna - test różnicuje dzieci i młodzież z diagnozą większego zaburzenia depresyjnego od dzieci i młodzieży z innymi diagnozami klinicznymi (badania oryginalne); w badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z różnymi diagnozami z objawami depresji z grupą z populacji (dopasowaną pod względem zmiennych demograficznych) oraz z  dziećmi i młodzieżą z innymi diagnozami (ADHD, ASD). Ponadto potwierdzona trafność zbieżna i różnicowa poprzez związki z wynikami w kwestionariuszach mierzących depresję (badania oryginalne) oraz z odpowiednimi skalami kwestionariuszy Conners 3 i ASRS (badania polskie).

Normy: Oddzielne dla płci oraz łączone; dla grup wiekowych 7-12 i 13-18; dla każdej wersji (S, R, N) opracowane na grupie kwotowej ok. 1000 osób, łącznie na podstawie ponad 3000 kwestionariuszy.

Zastosowanie: CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. Dostarcza wskaźnik zakresu i nasilenia symptomów depresyjnych; może być wykorzystywany w badaniach przesiewowych. W połączeniu z innymi istotnymi źródłami informacji narzędzia te mogą pomóc we wczesnej identyfikacji młodzieży podatnej na depresję, a także mogą służyć do monitorowania efektów leczenia.

Mateiały:

 • Komplet (Podręcznik, komplet arkuszy (po 25 egz.)
 • Podręcznik
 • Arkusze - wersja do samoopisu (25 egz.)
 • Arkusze - wersja do samoopisu - skrócona (25 egz.)
 • Arkusze - wersja dla nauczyciela (25 egz.)
 • Arkusze - wersja dla rodzica (25 egz.)

 

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu CDI 2 niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2 (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.

 

Oprócz wersji papier-ołówek bateria testów CDI 2 dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

 • CDI 2 wersja do samoopisu – jednostka badaniowa
 • CDI 2 wersja skrócona do samoopisu – jednostka badaniowa
 • CDI 2 wersja dla rodzica – jednostka badaniowa
 • CDI 2 wersja dla nauczyciela – jednostka badaniowa
  lub/i
 • Doładowanie portfelowe
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.


Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).
 

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

 • CDI 2 wersja do samoopisu – wprowadzenie wyników
 • CDI 2 wersja skrócona do samoopisu – wprowadzenie wyników
 • CDI 2 wersja dla rodzica – wprowadzenie wyników
 • CDI 2 wersja dla nauczyciela – wprowadzenie wyników
Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.
Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
504.28zł
569.95zł
-
569.95zł
279.48zł
293.45zł
5%
293.45zł
89.92zł
110.60zł
23%
110.60zł
44.96zł
55.30zł
23%
55.30zł
44.96zł
55.30zł
23%
55.30zł
44.96zł
55.30zł
23%
55.30zł
2.52zł
3.10zł
23%
3.10zł
9.45zł
11.62zł
23%
11.62zł
5.04zł
6.20zł
23%
6.20zł
18.90zł
23.25zł
23%
23.25zł
2.52zł
3.10zł
23%
3.10zł
9.45zł
11.62zł
23%
11.62zł
2.52zł
3.10zł
23%
3.10zł
9.45zł
11.62zł
23%
11.62zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu