CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

Autor:
Maria Kovacs
Polska adaptacja i podręcznik:
Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat
Procedura:
Kwestionariusze mogą być wypełniane podczas spotkania indywidualnego lub grupowo; nauczyciele po udzieleniu instrukcji przez psychologa (lub innego specjalistę) mogą wypełniać kwestionariusze bez nadzoru psychologa
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pedagodzy.
Kategoria testu:
B2

Opis: Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: komplet obejmuje pełną i skróconą wersję kwestionariusza samopisu, wersję dla rodziców (lub innych opiekunów) i wersję dla nauczycieli. Czas wypełniania wersji do samoopisu - od 10 do 15 minut, wersji dla rodzica i nauczyciela - od 5 do 10 minut, wersji skróconej - około 5 minut. CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. W połączeniu z innymi istotnymi źródłami informacji narzędzia te mogą pomóc we wczesnej identyfikacji młodzieży podatnej na depresję, a także mogą służyć do monitorowania efektów leczenia.

Kwestionariusze zawierają skale służące do pomiaru problemów emocjonalnych i problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem; wersja samoopisowa zawiera dodatkowo podskale mierzące negatywny nastrój / objawy somatyczne, niską samoocenę oraz brak efektywności w działaniu i problemy interpersonalne.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego we wszystkich wersjach kwestionariusza, zadowalająca rzetelność wyników w skalach.

Trafność: Potwierdzona trafność dyskryminacyjna - test różnicuje dzieci i młodzież z diagnozą większego zaburzenia depresyjnego od dzieci i młodzieży z innymi diagnozami klinicznymi (badania oryginalne); w badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z różnymi diagnozami z objawami depresji z grupą z populacji (dopasowaną pod względem zmiennych demograficznych) oraz z  dziećmi i młodzieżą z innymi diagnozami (ADHD, ASD). Ponadto potwierdzona trafność zbieżna i różnicowa poprzez związki z wynikami w kwestionariuszach mierzących depresję (badania oryginalne) oraz z odpowiednimi skalami kwestionariuszy Conners 3 i ASRS (badania polskie).

Normy: Oddzielne dla płci oraz łączone; dla grup wiekowych 7-12 i 13-18; dla każdej wersji (S, R, N) opracowane na grupie kwotowej ok. 1000 osób, łącznie na podstawie ponad 3000 kwestionariuszy.

Zastosowanie: CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. Dostarcza wskaźnik zakresu i nasilenia symptomów depresyjnych; może być wykorzystywany w badaniach przesiewowych. W połączeniu z innymi istotnymi źródłami informacji narzędzia te mogą pomóc we wczesnej identyfikacji młodzieży podatnej na depresję, a także mogą służyć do monitorowania efektów leczenia.

Mateiały:

  • Komplet (Podręcznik, komplet arkuszy (po 25 egz.)
  • Podręcznik
  • Arkusze - wersja do samoopisu (25 egz.)
  • Arkusze - wersja do samoopisu - skrócona (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla nauczyciela (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla rodzica (25 egz.)

 

 

Więcej informacji o narzędziu

ZOBACZ TAKŻE: Szkolenie ze stosowania i interpretacji CDI 2

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
471.28zł
532.65zł
-
532.65zł
261.19zł
274.25zł
5%
274.25zł
84.03zł
103.36zł
23%
103.36zł
42.02zł
51.68zł
23%
51.68zł
42.02zł
51.68zł
23%
51.68zł
42.02zł
51.68zł
23%
51.68zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu