BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona

Autor testu:
Artur L. Benton
Polska normalizacja:
Aleksandra Jaworowska, Iwona Bac, Joanna Stańczak (2019 r.)
Wiek:
Dzieci, młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne bez ograniczenia czasu; badanie jedną wersją trwa około 5 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

Opis: test posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.

Polskie badania normalizacyjne przeprowadzono przy użyciu metody A polegającej na natychmiastowym odtwarzaniu z pamięci wzoru oglądanego uprzednio przez 10 sekund. Zastosowano wersje C, D i E testu. Uzyskane wyniki nie pozwoliły na uznanie tych wersji za równoważne.

Rzetelność: bardzo wysoka zgodność ocen sędziów dla dwóch podstawowych wskaźników (Liczba Poprawnych Odwzorowań, Liczba Błędów Ogółem). Zróżnicowana stabilność określana na podstawie dwukrotnego badania w odstępie trzech tygodni. Niezbyt wysoka zgodność wewnętrzna, choć wyższa dla grup klinicznych niż dla prób pochodzących z populacji ogólnej.

Trafność: za trafnością testu BVRT przemawiają następujące dane:

  •  obniżanie się wyników wraz z wiekiem osób badanych,
  •  ujawniony związek z poziomem wykształcenia,
  •  istotne związki z innymi miarami badającymi pamięć,
  • istotne związki z wynikami testów badających uwagę i funkcje wykonaw­cze.

Ponadto o trafności BVRT korzystnie świadczą wyniki wskazujące na istotnie słabsze wykonanie testu przez osoby z uszkodzeniami OUN, chore na depresję, chore na schizofrenię, z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz z diagnozą otę­pienia w porównaniu ze zdrowymi badanymi.

Normy: dane ogólnopolskie - dla populacji w wieku 5-17 lat oraz 18-79 lat, osobno dla każdej wersji testu.

Zastosowanie: diagnoza neuropsychologiczna, badania naukowe

Materiały:
Komplet (podręcznik z polską normalizacją, podręcznik oryginalny, zeszyt z wzorami, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
● Podręcznik z polską normalizacją (Uwaga! Podręcznik nie zawiera instrukcji badania i sposobu obliczania wyników)
● Podręcznik oryginalny
● Zeszyt z wzorami
● Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
● Klucz

Z przyjemnością informujemy, że od grudnia 2019 jest dostępny nowy podręcznik z polskimi normalizacjami do testu BVRT, w tym – z nowymi normami dla osób dorosłych w wieku 18-79 lat.


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


 

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
647.83zł
729.99zł
-
729.99zł

 

194.50zł
204.23zł
5%
204.23zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
20.10zł
24.72zł
23%
24.72zł
169.32zł
208.26zł
23%
208.26zł
87.08zł
107.11zł
23%
107.11zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu