ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

Autorzy:
Sam Goldstein i Jack A. Naglieri
Polska adaptacja i podręcznik:
Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 2-5 i 6-18 lat
Procedura:
Kwestionariusze mogą być wypełniane przez rodzica lub nauczyciela indywidualnie lub grupowo; nauczyciele po udzieleniu instrukcji przez psychologa (lub innego specjalistę) mogą wypełniać kwestionariusze bez nadzoru psychologa
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pielęgniarki pediatryczne i psychiatryczne.
Kategoria testu:
B2

Opis: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) można opisać jako biologicznie uwarunkowany zbiór zachowań, które mogą występować na różnych poziomach i mogą być mniej lub bardziej poważne. ASD jest złożonym terminem diagnostycznym. ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR.

ASRS występuje w dwóch wersjach: pełnej i skróconej. Czas wypełniania wersji pełnych to około 15 minut, a wersji skróconych 5 minut. Wersje pełne pozwalają na opis różnych wymiarów funkcjonowania dziecka; wersje skrócone wyłącznie na obliczenie wyniku ogólnego. Skrócona wersja kwestionariusza charakteryzuje się bardzo zbliżonymi właściwościami psychometrycznymi do wyniku ogólnego wersji pełnej.

Rzetelność: Bardzo wysoka (powyżej 0,9) dla głównych skal ASRS w wersji dla nauczyciela, wysoka (powyżej 0,8) dla głównych skal ASRS w wersji dla rodzica; zadowalająca dla krótszych skal terapeutycznych.

Trafność: Potwierdzona trafność dyskryminacyjna - test różnicuje dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu od dzieci i młodzieży z innymi diagnozami klinicznymi (badania oryginalne); w badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z diagnozą ASD z grupą z populacji oraz z grupą z objawami depresyjnymi i z grupą z diagnoza ADHD. Ponadto potwierdzona trafność zbieżna i różnicowa poprzez związki z wynikami w kwestionariuszach mierzących zaburzenia ze spektrum autyzmu (badania oryginalne) oraz z odpowiednimi skalami kwestionariuszy Conners 3 i CDI 2 (badania polskie).

Normy: Odrębne dla płci i łączone; z podziałem na grupy wiekowe; dla każdej wersji (R, N) opracowane na grupie kwotowej ok. 1500 osób, łącznie na podstawie ponad 3000 kwestionariuszy.

Zastosowanie: ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR; komentarz zamieszczony w podręczniku pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do modyfikacji wprowadzonych w DSM 5.

Kwestionariusz pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM. Deficyty te, jak wynika z obserwacji klinicznej, współwystępują i osiowymi objawami ASD.

Materiały:

  • Komplet (Podręcznik, komplet arkuszy - wersja pełna (po 25 egz.), komplet arkuszy - wersja skrócona (po 25 egz.)
  • Podręcznik
  • Arkusze - wersja dla rodzica 2-5 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla nauczyciela 2-5 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla rodzica 6-18 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla nauczyciela 6-18 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja skrócona (rodzic i nauczyciel) 2 -5 lat (25 egz.)
  •  Arkusze - wersja skrócona (rodzic i nauczyciel) 6-18 lat (25 egz.)

 

ZOBACZ TAKŻE: Szkolenie ze stosowania i interpretacji ASRS

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
704.06zł
814.90zł
-
814.90zł
283.90zł
298.10zł
5%
298.10zł
84.03zł
103.36zł
23%
103.36zł
84.03zł
103.36zł
23%
103.36zł
84.03zł
103.36zł
23%
103.36zł
84.03zł
103.36zł
23%
103.36zł
42.02zł
51.68zł
23%
51.68zł
42.02zł
51.68zł
23%
51.68zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu