ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

Autorzy:
Sam Goldstein i Jack A. Naglieri
Polska adaptacja i podręcznik:
Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 2-5 i 6-18 lat
Procedura:
Kwestionariusze mogą być wypełniane przez rodzica lub nauczyciela indywidualnie lub grupowo; nauczyciele po udzieleniu instrukcji przez psychologa (lub innego specjalistę) mogą wypełniać kwestionariusze bez nadzoru psychologa
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pielęgniarki pediatryczne i psychiatryczne – po odbyciu szkolenia.
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) można opisać jako biologicznie uwarunkowany zbiór zachowań, które mogą występować na różnych poziomach i mogą być mniej lub bardziej poważne. ASD jest złożonym terminem diagnostycznym. ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR.

ASRS występuje w dwóch wersjach: pełnej i skróconej. Czas wypełniania wersji pełnych to około 15 minut, a wersji skróconych 5 minut. Wersje pełne pozwalają na opis różnych wymiarów funkcjonowania dziecka; wersje skrócone wyłącznie na obliczenie wyniku ogólnego. Skrócona wersja kwestionariusza charakteryzuje się bardzo zbliżonymi właściwościami psychometrycznymi do wyniku ogólnego wersji pełnej.

Rzetelność: Bardzo wysoka (powyżej 0,9) dla głównych skal ASRS w wersji dla nauczyciela, wysoka (powyżej 0,8) dla głównych skal ASRS w wersji dla rodzica; zadowalająca dla krótszych skal terapeutycznych.

Trafność: Potwierdzona trafność dyskryminacyjna - test różnicuje dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu od dzieci i młodzieży z innymi diagnozami klinicznymi (badania oryginalne); w badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z diagnozą ASD z grupą z populacji oraz z grupą z objawami depresyjnymi i z grupą z diagnoza ADHD. Ponadto potwierdzona trafność zbieżna i różnicowa poprzez związki z wynikami w kwestionariuszach mierzących zaburzenia ze spektrum autyzmu (badania oryginalne) oraz z odpowiednimi skalami kwestionariuszy Conners 3 i CDI 2 (badania polskie).

Normy: Odrębne dla płci i łączone; z podziałem na grupy wiekowe; dla każdej wersji (R, N) opracowane na grupie kwotowej ok. 1500 osób, łącznie na podstawie ponad 3000 kwestionariuszy.

Zastosowanie: ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR; komentarz zamieszczony w podręczniku pozwala dostosować wnioski diagnostyczne do modyfikacji wprowadzonych w DSM 5.

Kwestionariusz pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM. Deficyty te, jak wynika z obserwacji klinicznej, współwystępują z osiowymi objawami ASD.

Materiały:

  • Komplet (Podręcznik, komplet arkuszy - wersja pełna (po 25 egz.), komplet arkuszy - wersja skrócona (po 25 egz.)
  • Podręcznik
  • Arkusze - wersja dla rodzica 2-5 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla nauczyciela 2-5 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla rodzica 6-18 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja dla nauczyciela 6-18 lat (25 egz.)
  • Arkusze - wersja skrócona (rodzic i nauczyciel) 2 -5 lat (25 egz.)
  •  Arkusze - wersja skrócona (rodzic i nauczyciel) 6-18 lat (25 egz.)

 

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Diagnoza Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu ASRS niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Diagnoza Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.


Oprócz wersji papier-ołówek test ASRS dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.
Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).
 

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-ASRS wprowadzenie wyników
Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

 

 

 

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
753.38zł
871.97zł
-
871.97zł
303.78zł
318.97zł
5%
318.97zł
89.92zł
110.60zł
23%
110.60zł
89.92zł
110.60zł
23%
110.60zł
89.92zł
110.60zł
23%
110.60zł
89.92zł
110.60zł
23%
110.60zł
44.96zł
55.30zł
23%
55.30zł
44.96zł
55.30zł
23%
55.30zł
9.45zł
11.62zł
23%
11.62zł
9.45zł
11.62zł
23%
11.62zł
5.04zł
6.20zł
23%
6.20zł
5.04zł
6.20zł
23%
6.20zł
2.52zł
3.10zł
23%
3.10zł
2.52zł
3.10zł
23%
3.10zł
18.90zł
23.25zł
23%
23.25zł
18.90zł
23.25zł
23%
23.25zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu