APIS-P(R) - Bateria Testów APIS-P(R)

Autorzy:
Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Teresa Szustrowa (1995)
Podręczniki:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2005)
Wiek:
uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum i rozpoczynający naukę w szkole ponadgimnazjalnej.
Procedura:
badanie grupowe; czas wykonywania każdego testu ściśle ograniczony; czas łączny - 58 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

APIS-P(R) - wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej - stanowi zmodyfikowaną i zrenormalizowaną wersję APIS-P.

Opis: APIS-P(R) składa się z ośmiu testów: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki. Konstruując baterię APIS uwzględniono cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Każdą z tych zdolności reprezentują dwa testy. Pięć testów ma po 15 zadań, a trzy - po 10. W dwu testach zadania mają charakter zamknięty, w pozostałych - otwarty.

Rzetelność: bardzo wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, niższa - wyników poszczególnych testów.

Trafność: badania potwierdziły trafność baterii APIS-P(R) jako narzędzia mierzącego inteligencję ogólną. Najlepszym wskaźnikiem inteligencji mierzonej przez APIS-P(R) jest wynik ogólny. Wyniki baterii wysoko korelują też z ocenami szkolnymi. Poszczególne testy nasycone są przede wszystkim czynnikiem ogólnym, ale mają też swoją specyfikę, czego dowiodły rezultaty analizy czynnikowej.

Normy: dla uczniów klas VI szkół podstawowych, I, II i III gimnazjum oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych (próby ogólnopolskie); wersja wcześniejsza, czyli APIS-P ma normy dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Zastosowanie: przede wszystkim selekcja, także doradztwo zawodowe i poradnictwo szkolne. Dane walidacyjne sugerują, że APIS-P(R) może pozwalać na trafne prognozowanie osiągnięć szkolnych. Trudniejszą wersją baterii APIS jest bateria APIS-Z.

Baterię testów APIS-P(R) można kupić w wersji z arkuszem odpowiedzi oraz w wersji zeszytowej.

Materiały do wersji papier-ołówek z arkuszami odpowiedzi:
Komplet (podręcznik z normalizacją dla dorosłych, 10 zeszytów testowych do arkusza, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
● Podręcznik z normalizacją dla dorosłych
● Zeszyty testowe do arkusza (10 egz.)
● Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
● Klucz

Materiały do wersji papier-ołówek z zeszytami testowymi:
Komplet (lub podręcznik z normalizacją dla dorosłych, 10 zeszytów testowych, klucz)
● Podręcznik z normalizacją dla dorosłych
● Zeszyty testowe (10 egz.)
● Klucz
 

 

Oprócz wersji papier-ołówek bateria testów APIS-P(R) dostępna jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z  wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.



Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-APIS-P(R) wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
328.19zł
367.07zł
-
367.07zł
351.84zł
396.16zł
-
396.16zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
105.52zł
129.79zł
23%
129.79zł
98.75zł
121.46zł
23%
121.46zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
26.46zł
32.55zł
23%
32.55zł
6.62zł
8.14zł
23%
8.14zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu