AIS - Skala Akceptacji Choroby

Autorzy:
Barbara J. Felton, Tracey A. Revenson i G. A. Hinrichsen
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński (2011)
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 5 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: Skala służy do badania osób chorych. Stosowana jest do pomiaru stopnia akceptacji choroby. Zawiera osiem stwierdzeń opisujących negatywne konsekwencje złego stanu zdrowia.

Rzetelność: Wskaźnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha wyniósł 0,85; zadowalająca stałość wyniku (0,64).

Trafność: Sprawdzano trafność AIS porównując wyniki Skali z dokonywaną przez lekarzy oceną efektów leczenia u pacjentów onkologicznych; uzyskano istotną korelację (0,42; p < 0,01). Wyniki Skali AIS korelowano także z wynikami innych narzędzi pośrednio informujących o akceptacji choroby przez różne grupy chorych (na stwardnienie rozsiane, diabetyków i osób po zawale mięśnia serca).

Normy: Skala nie posiada norm. Uzyskany wynik porównuje się ze średnim wynikiem jednej z ośmiu grup klinicznych: diabetyków, pacjentów dializowanych, mężczyzn po zawale, chorych ze stwardnieniem rozsianym, pacjentów z przewlekłym bólem, pacjentów z bólem kręgosłupa, kobiet z rozpoznaniem migreny, kobiet z rakiem sutka i macicy.

Zastosowanie: Skala służy do pomiaru stopnia akceptacji choroby. Może mieć zastosowanie w odniesieniu do każdej chorobie. Im większa akceptacja choroby, tym lepsze przystosowanie i mniejsze poczucie dyskomfortu psychicznego.


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.55zł
14.21zł
23%
14.21zł
220.15zł
231.16zł
5%
231.16zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu