ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu*

Autorzy:
Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, Susan Risi, Katherine Gotham, Somer L. Bishop, Rhiannon J. Luyster, Whitney Guthrie
Polska normalizacja i podręcznik:
Izabela Chojnicka, Ewa Pisula
Wiek:
Dzieci w wieku od 12 miesięcy, młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne, bez ograniczenia czasu - przeciętnie 40-60 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); inni specjaliści (lekarze, pedagodzy, logopedzi) po ukończeniu szkolenia prowadzonego według programu rekomendowanego przez Autorów testu**
Kategoria testu:
A+

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy.  Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne.

Rzetelność: Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.

Trafność: Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego  lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo. Zadowalające okazały się wskaźniki czułości i specyficzności wyników.

Zastosowanie: ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

Materiały:

  • Komplet ADOS-2 (zestaw pomocy diagnostycznych, podręcznik, protokoły)
  • Podręcznik
  • Protokół Modułu 1 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 2 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 3 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 4 (10 egz.)
  • Protokół Modułu T (10 egz.)
  • Zestaw pomocy diagnostycznych

* Wydawcą testu jest Western Psychological Services. Wydanie polskie © 2017 by Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.

Zobacz ulotkę ADOS-2


** W chwili obecnej Pracownia honoruje certyfikaty uzyskane na szkoleniach prowadzonych przez:

Osoba niebędąca psychologiem i posiadająca ww. certyfikat może zamówić ADOS-2 wysyłając zamówienie (pobierz wzór) i kopię certyfikatu pocztą lub na adres testshop@practest.com.pl.

 

 

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
Możliwy dłuższy czas realizacji - test wysyłany jest bezpośrednio od wydawcy zagranicznego.
10 871.27zł
13 312.03zł
-
13 312.03zł

 

331.27zł
347.83zł
5%
347.83zł
Możliwy dłuższy czas realizacji - test wysyłany jest bezpośrednio od wydawcy zagranicznego.
9 790.00zł
12 041.70zł
23%
12 041.70zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł

 

150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu