ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu*

Autorzy:
Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, Susan Risi, Katherine Gotham, Somer L. Bishop, Rhiannon J. Luyster, Whitney Guthrie
Polska normalizacja i podręcznik:
Izabela Chojnicka, Ewa Pisula
Wiek:
Dzieci w wieku od 12 miesięcy, młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne, bez ograniczenia czasu - przeciętnie 40-60 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); inni specjaliści (lekarze, pedagodzy, logopedzi) po ukończeniu szkolenia prowadzonego według programu rekomendowanego przez Autorów testu**
Kategoria testu:
A+

 

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy.  Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne.

Rzetelność: Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.

Trafność: Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego  lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo. Zadowalające okazały się wskaźniki czułości i specyficzności wyników.

Zastosowanie: ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

Materiały:

  • Komplet ADOS-2 (zestaw pomocy diagnostycznych, podręcznik, protokoły)
  • Podręcznik
  • Protokół Modułu 1 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 2 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 3 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 4 (10 egz.)
  • Protokół Modułu T (10 egz.)
  • Zestaw pomocy diagnostycznych

* Wydawcą testu jest Western Psychological Services. Wydanie polskie © 2017 by Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.

Zobacz ulotkę ADOS-2


** W chwili obecnej Pracownia honoruje certyfikaty uprawniające do posługiwania się testem uzyskane na szkoleniach prowadzonych przez:

Osoba niebędąca psychologiem i posiadająca ww. certyfikat może zamówić ADOS-2 wysyłając zamówienie (pobierz wzór) i kopię certyfikatu pocztą lub na adres testshop@practest.com.pl.

 

 

 

Komplety materiałów są chwilowo niedostępne, ze względu na czasowy brak dostaw do niemieckiego dystrybutora, który oczekuje na dostawę ze Stanów Zjednoczonych.  

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
Możliwy dłuższy czas realizacji - test wysyłany jest bezpośrednio od wydawcy zagranicznego.
11 956.81zł
14 645.37zł
-
14 645.37zł

 

341.71zł
358.80zł
5%
358.80zł
Możliwy dłuższy czas realizacji - test wysyłany jest bezpośrednio od wydawcy zagranicznego.
10 865.10zł
13 364.07zł
23%
13 364.07zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł

 

150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu