ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List)

Autorzy:
Harrison G. Gough, A.B. Heilbrun
Polska adaptacja:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Autor podręcznika:
Katarzyna Martowska
Wiek:
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli;
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie około 12 minut;
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. W standardowej wersji zadaniem badanego jest wybranie spośród 300 przymiotników tych, które, jego zdaniem, dobrze go opisują. Można również stosować Listę jako skalę obserwacyjną, polecając wybór przymiotników osobom znającym osobę badaną. Przedmiotem opisu mogą być także grupy społeczne, postacie historyczne i inne obiekty (jak na przykład miasta). Lista Przymiotnikowa pozwala na obliczenie wyników w 37 skalach, wśród których znajdują się skale potrzeb, skale tematyczne, skale analizy transakcyjnej oraz skale twórczości i inteligencji, a także skale kontrolne.

Rzetelność: Zarówno zgodność wewnętrzna skal, jak i stabilność jest wysoka w przypadku większości skal.

Trafność: Korelacje skal ACL z innymi miarami osobowości (EPQ-R, IVE, STAI, MMPI-2, KPD), a także porównanie wyników uzyskiwanych przez osoby pochodzące z różnych grup klinicznych i zawodowych oraz różniących się czynnikami demograficznymi pozwoliły na potwierdzenie znaczenia diagnostycznego większości skal.

Normy: Tenowe, opracowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn (w wieku 15-69 lat).

Zastosowanie: ACL stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości, między innymi do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych, na przykład do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach.

Elementy do wersji papier-ołówek

  • Komplet (podręcznik oryginalny, polska normalizacja, 25 arkuszy odpowiedzi, 25 arkuszy wyników, 25 arkuszy profilowych)
  • Podręcznik oryginalny
  • Polska normalizacja
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Arkusze wyników (25 egz.)
  • Arkusze profilowe (25 egz.)
  • Arkusze 'Ja idealne' (25 egz.) (nie wchodzi w skład kompletu)

Zobacz ulotkę

 

   ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej

Warsztat specjalisty HR: testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników

Szkolenia są dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.

 

Oprócz wersji papier-ołówek test ACL dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-ACL wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
677.45zł
727.37zł
-
727.37zł
209.82zł
220.31zł
5%
220.31zł
378.53zł
397.46zł
5%
397.46zł
29.34zł
36.09zł
23%
36.09zł
29.34zł
36.09zł
23%
36.09zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
Nie wchodzi w skład kompletu!
29.34zł
36.09zł
23%
36.09zł
26.46zł
32.55zł
23%
32.55zł
6.62zł
8.14zł
23%
8.14zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu