WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP

Autorzy testu:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Ewa Zalewska, Joanna Stańczak (2006)
Wiek:
Uczniowie gimnazjum, szkół średnich, dorośli
Procedura:
Grupowe i indywidualne; bez ograniczenia czasu, przeciętnie - 20 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie, doradcy zawodowi, pedagodzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych lub zaświadczenie o pracy w charakterze doradcy zawodowego)
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

Opis: Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności (Zainteresowań Językowych; Zainteresowań Matematyczno-Logicznych; Zainteresowań Praktyczno-Technicznych; Zainteresowań Praktyczno-Estetycznych; Zainteresowań Opiekuńczo- Usługowych; Zainteresowań Kierowniczo-Organizacyjnych; Zainteresowań Biologicznych)
oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej.

Rzetelność: wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: wykazana na podstawie analizy czynnikowej, porównań międzygrupowych (kobiety i mężczyźni; różne grupy zawodowe), korelacji z innymi miarami zainteresowań zawodowych.

Normy: dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz dla osób dorosłych.

Zastosowanie: wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.

Uwaga! Dostepna jest także komputerowa wersja testu oraz program do obliczania wyników (umożliwiający wprowadzanie danych z papierowego arkusza, automatyczne dokonywanie obliczeń, generowanie wydruków).

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
210.34zł
232.53zł
-
232.53zł
50.99zł
62.72zł
23%
62.72zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu