Dla studentów i doktorantów

ZAKUP TESTÓW PAPIEROWYCH

  • Studenci i Doktoranci mogą kupić wyłącznie arkusze - podręczniki i klucze powinny być dostępne w uczelnianej bibliotece lub laboratorium technik diagnostycznych.
  • Studenci i Doktoranci mogą kupić dowolną liczbę arkuszy - nie trzeba kierować się liczbą sztuk w komplecie.
  • Studenci otrzymują 15% zniżki na zakup arkuszy (Doktoranci płaca pełną kwotę).
  • Studenci i Doktoranci nie mogą kupować arkuszy przez księgarnię internetową. Studenci i doktoranci składają zamówienia drogą mailową (testshop@practest.com.pl), pocztą lub faxem (22 841 29 12).


ZAKUP TESTÓW NA PLATFORMIE EPSILON

  • Studenci i Doktoranci mogą kupić wyłącznie licencje badawcze (bez raportu) na platformie Epsilon.
  • Studenci otrzymują licencje w specjalnej cenie, która jest niższa od ceny katalogowej (Zobacz)
  • Aby otrzymać dostęp do badań online na platformie Epsilon, Student lub Doktorant musi podpisać Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (plik do pobrania niżej). Dwa podpisane papierowe egzemplarze umowy należy przesłać pocztą do Pracowni (dodatkowe wcześniejsze przysłanie scanu dokumentu przyspieszy procedurę realizacji zamówienia).
  • Studenci i Doktoranci nie mogą kupować licencji przez księgarnię internetową. Studenci i Doktoranci składają zamówienia drogą mailową (testshop@practest.com.pl) pocztą lub faxem (22 841 29 12).

Zamówienia na testy dla Studentów i Doktorantów należy składać korzystając ze specjalnego upoważnienia (plik do pobrania niżej). Dokument należy dokładnie wypełnić (proszę szczególnie zwrócić uwagę na podanie danych kontaktowych – telefonu i adresu email oraz wybór opcji płatności i wysyłki), koniecznie musi się na nim znaleźć poświadczony przez sekretariat/dziekanat podpis promotora (psychologa lub inną osobę upoważnioną) oraz pieczęć uczelni.

Jeżeli uczelnia wymaga składania zamówień na własnym formularzu, musi on zawierać wszystkie pozycje, które znajdują się na upoważnieniu, opracowanym przez Pracownię (obowiązkowo dane kontaktowe – telefon i adres email oraz informacje o płatności i wysyłce).

 

Dodatkowych informacji na temat składania i realizacji zamówień udziela Dział Handlowy Pracowni Testów Psychologicznych PTP – Księgarnia Symptomy:

Dodatkowych informacji na temat testów psychologicznych udziela Dział Merytoryczny Pracowni Testów Psychologicznych PTP:


Pobierz plik: Upoważnienie dla studentów

Pobierz plik: Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych na Platformie Epsilon

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu