NASZ ZESPÓŁ

Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego składa się ze stałych pracowników oraz grupy kilkudziesięciu współpracowników - psychologów zatrudnionych w różnych placówkach na terenie całej Polski.

Prezes Zarządu Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.  - dr Aleksandra Jaworowska  

 

Dział Merytoryczny

   prof. Anna Matczak – kierownik Działu Merytorycznego
Od początku kariery naukowej związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Od 1994 r związana dodatkowo z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Pracowni Testów Psychologicznych od 1996 r.; jest członkiem zarządu Pracowni. Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, inteligencją, inteligencją emocjonalną, kompetencjami interpersonalnymi oraz diagnozą intelektu.
a.matczak@practest.com.pl
                                                
  Iwona Bac
Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Przez ponad 15 lat pracowała w firmach Executive Search, w działach rekrutacji i Talent Management. Zajmowała się doborem optymalnych kandydatów na stanowiska kierownicze i specjalistyczne dla wielu międzynarodowych organizacji, korzystając jako praktyk z szeregu narzędzi służących ocenie kompetencji kandydatów. Prowadziła projekty Assessment Center. Od 2013 roku w Pracowni Testów odpowiada za rozwój narzędzi skierowanych do biznesu i całego rynku pracy  oraz za współpracę z klientami z tego sektora.
i.bac@practest.com.pl
 
       
   Urszula Brzezińska
Absolwentka SWPS w Warszawie, psycholog i starszy specjalista ds testów. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia PTP bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
 
       
   Diana Fecenec
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w Pracowni Testów Psychologicznych rozpoczęła w 1994 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu. Przez kilka lat prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje zainteresowania zawodowe - psychometrię i psychologię rozwojową łączy w pracy nad tworzeniem i adaptowaniem testów, przeznaczonych m. in. do badania dzieci. Interesuje się także problematyką samooceny i osobowości.
d.fecenec@practest.com.pl
 
       
   dr Aleksandra Jaworowska
Tytuł doktora nauk psychologicznych uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez lata prowadziła działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. W Pracowni Testów Psychologicznych zatrudniona od początków jej istnienia, a od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychometrią i diagnozą psychologiczną.
a.jaworowska@practest.com.pl
 
    
  Kinga Mrozik
Absolwentka psychologii na UKSW. Dodatkowo ukończyła również studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia, nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim psychologia kliniczna i osobowości oraz neuropsychologia. Ponadto interesują ją zagadnienia związane z uniwersaliami kulturowymi oraz wpływem kultury na kształtowanie się osobowości człowieka. W Pracowni od 2016 r.
k.mrozik@practest.com.pl
 
       
   Maria Rafalak
Absolwentka Wydziału Psychologii UW, gdzie uzyskała tytuł magistra. Równocześnie obroniła tytuł licencjata Informatyki i Ekonometrii na wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. W swojej pracy stara się łączyć umiejętności programistyczne z nowoczesnymi metodami psychometrii. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół praktycznych zastosowań IRT, oraz testów z szeroko pojętego obszaru HR.
Posiada certyfikaty BPS Certificates of Occupational Test Use Level A & Level B. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie z Informatyki Społecznej na Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. W Pracowni od 2011 r.
m.rafalak@practest.com.pl
 
       

   Joanna Stańczak  
Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2009 roku była zatrudniona w Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, gdzie zajmowała się także działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną. Prowadziła też zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z Pracownią Testów Psychologicznych związana od 1990 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu Pracowni. Obszar zainteresowania zawodowego to przede wszystkim neuropsychologia oraz psychometria. Zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów psychologicznych.
j.stanczak@practest.com.pl
 
       
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Poprzez pracę naukowo-dydaktyczną związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. W Pracowni od 2013 roku; jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje psychologię osobowości i kliniczną, a także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych.
e.wroclawska@practest.com.pl
 
       
  Radosław Wujcik
Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół psychologii poznawczej, neuropsychologii, metodologii badań i statystyki. Jest zwolennikiem wykorzystania zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce psychometrycznej.
r.wujcik@practest.com.pl
 

 

Dział handlowy

Redakcja

Marketing

Księgowość

Biuro

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu