Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod.

Tytuł szkolenia

Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod.

Termin

16-17.04.2018

Godziny

 • pierwszego dnia: 10.00 - 17.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie),
 • drugiego dnia: 9.00 - 16.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie)

Prowadzenie

mgr Joanna Stańczak

Cena

600 zł + 23% VAT = 738 zł

Program szkolenia

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%.

 

Dwudniowe szkolenie skierowane do psychologów zajmujących się zawodowo lub zainteresowanych pracą w obszarze neuropsychologii.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • omówienie testów neuropsychologicznych dostępnych w Pracowni Testów Psychologicznych PTP
  • badanie funkcji wykonawczych na przykładzie WCST, CTT i RFFT
  • badanie funkcji wzrokowych z wykorzystaniem Benton, RFFT i CTT
  • badanie funkcji językowych przy użyciu CVLT i RHLB
  • badanie podstawowych funkcji poznawczych za pomocą MMSE
 • ćwiczenia w ocenie i interpretacji wyników uzyskanych w wybranych metodach. Do ćwiczeń wykorzystane zostaną techniki charakteryzujące się złożonością w zakresie zarówno procedury badania jak i oceny uzyskanych rezultatów. Będą to:
  • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
  • Test Płynności Figuralnej Ruffa
  • Test Sortowania Kart z Wisconsin

Celem szkolenia jest zapoznanie osób zainteresowanych z:

 • podstawami diagnozy neuropsychologicznej opartej na badaniu testami psychometrycznymi
 • zasadami prowadzenia badania przy użyciu testów
 • oceny uzyskanych wyników w testach – uwzględniającej także podejście jakościowe


Forma zajęć – wykład oraz ćwiczenia praktyczne.

 

O PROWADZĄCEJ


  
Joanna Stańczak
Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2009 roku była zatrudniona w Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, gdzie zajmowała się także działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną. Prowadziła też zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z Pracownią Testów Psychologicznych związana od 1990 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu Pracowni. Obszar zainteresowania zawodowego to przede wszystkim neuropsychologia oraz psychometria. Zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów psychologicznych. Współautorka wielu polskich adaptacji i testów autorskich, w tym m.in.: CTT, CVLT, RFFT, KPD, MMPI®-2, MMSE.
j.stanczak@practest.com.pl

 Formularz zgłoszeniowy dla psychologów

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu