ZETO - Zetotest

Autor:
Grażyna Krasowicz-Kupis
Wiek:
uczniowie III klasy szkoły podstawowej
Procedura:
badanie indywidualne; czas badania - około 3 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie, pedagodzy (wymagany dyplom studiów psychologicznych lub pedagogicznych)
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

Test służy ocenie funkcjonowania „pętli fonologicznej", czyli krótkotrwałej pamięci fonologicznej.

Składa się z 40 sztucznych wyrazów o zróżnicowanej złożoności fonetycznej. Badający czyta dziecku pojedynczo kolejne słowa, prosząc każdorazowo o ich powtórzenie. Przeciętnie badanie trwa niespełna 3 minuty.

Podstawowym wskaźnikiem w teście jest liczba poprawnie powtórzonych słów.

Zetotest wchodzi w skład baterii testów do badania dysleksji u uczniów IIIV klas szkoły podstawowej.

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
230.32zł
241.84zł
5%
241.84zł
 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu