OMNIBUS - Test Inteligencji OMNIBUS

Autorzy testu:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2002)
Wiek:
Studenci, dorośli z wyższym wykształceniem
Procedura:
Badanie grupowe; czas ograniczony - 60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów

OMNIBUS jest testem służącym do pomiaru inteligencji ogólnej. Oprócz wyniku ogólnego można uzyskać dwa wyniki czynnikowe: Rozumowanie i Wiedza.

Opis: Omnibus składa się z 60 zadań. Są to: antonimy, analogie werbalne, szeregi liczb, wyrażenia frazeologiczne i sylogizmy. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty; badany wybiera poprawną odpowiedź spośród podanych pięciu (lub trzech) możliwości. Odpowiedzi zaznacza się na oddzielnym arkuszu. Wynikiem ogólnym w teście jest liczba poprawnych odpowiedzi.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego.

Trafność: wyniki Omnibusa korelują dodatnio z wynikami innych testów inteligencji (TMS Plus, APIS-Z). O trafności teoretycznej Omnibusa świadczy też wzrastanie wyników z wiekiem i ze wzrostem poziomu wykształcenia.

Normy: dla studentów oraz dla dorosłych z wyższym wykształceniem (próby incydentalne).

Zastosowanie: przede wszystkim selekcja

Uwaga! Dostępny jest także program do obliczania wyników (PSI-TEST).

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
223.76zł
249.03zł
-
249.03zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
45.64zł
56.14zł
23%
56.14zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
16.87zł
20.75zł
23%
20.75zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu