Księgarnia SympTomy

Kategorie testów
Kategorie książek
FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

Nowa (2016 r.), zrewidowana wersja popularnego kwestionariusza do diagnozowania temperamentu. Poprawiono parametry psychometryczne skal, dołączono nową skalę treściową – Rytmiczność, dostosowano treści pozycji do zmian kulturowych i językowych, zmieniono format odpowiedzi z Tak/Nie na czterostopniowy.

dowiedz się więcej
nowość
FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są coraz częściej rozpoznawane, powiększa się również ryzyko zbyt częstego i zbyt rzadkiego ich diagnozowania.

Potrzeba udostępnienia trafnego, rzetelnego, zaadaptowanego do polskich warunków i starannie skonstruowanego narzędzia była bardzo pilna - ASRS odpowiada na takie zapotrzebowanie.

dowiedz się więcej
nowość
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu
WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H. Weiβa

Testy przeznaczone są do pomiaru zdolności werbalnych i liczbowych u osób w wieku 8-19 lat i mają stanowić dopełnienie diagnozy inteligencji płynnej mierzonej testem CFT 20-R.

dowiedz się więcej
nowość
WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H. Weiβa
Kwestionariusz CUIDA

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów.

CUIDA pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczej.

dowiedz się więcej
nowość
Kwestionariusz CUIDA
BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy BIP przeznaczony jest do pomiaru różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego.

Ma wersję samoopisową oraz wersję obserwacyjną.

dowiedz się więcej
BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

 

 

Nowości
Dla dzieci
Wyprzedaż
 
 < 
 > 
 « 
 » 
 
 < 
 > 
 « 
 » 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu